Новини

На 11-12.07.2020 год. в Рожен (връх) НКК организира и ще проведе втори кръг от Тестовете на пъдпъдък - класика. В края на месец юли ще се организира и проведе трети кръг, отново в два дена като същия ще е и финален за 2020 год. Кучето с най висок брой точки от трите кръга ще бъде наградено и с трофей - плакета "Златен пъдпъдък".
Сборен пункт за състезанията на 11-12.07.2020 год. вр.Рожен - 9.00ч. - хотел КООП Рожен.
Съдия: Сашо Райчев
Моля, подайте своите заявки за участие на емейл: sport.nkkb@gmail.com
Текст:
1. Име на куче
2. Име на собственик
3. Телефон за връзка
За допълнителна информация тел: 0879598355
Краен срок за подаване на заявки - 8.07.2020 год.
 


Състезанията на пъдпъдък насрочени за 27-28.06.2020 год. на вр. Рожен се отлагат, като същите ще бъдат проведени след две седмици. Ще бъде публикувана допълителна информация за дати и местоположение на провеждане.

 На 27-28.06.2020 год. НКК организира и ще проведе втори кръг от Тестовете на пъдпъдък - класика. В средата ма месец юли ще се организира и проведе трети кръг, отново в два дена като същия ще е и финален за 2020 год. Кучето с най висок брой точки от трите кръга ще бъде наградено и с трофей - плакета "Златен пъдпъдък".
Сборен пункт за състезанията на 27-28.06.2020 год. вр.Рожен - 9.00ч. - хотел КООП Рожен.
Съдия: Сашо Райчев
 


 

14.06.2020
Тест на пъдпъдък
Класика
Prove a quaglie
La classiche
Cigov chark, Bulgaria
judge: Alexander Stoychev

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           EL

 2

Raul

29160/15

П.Димов

П.Димов

         ECC

 3

Apache del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

ECC2, R.CACT

 4

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        ECC3

 5

Martin di San Mamiliano

33580/16

 В.Илиев

В.Илиев

ECC1, CACT

 6

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

        ECC

 7

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

В.Илиев

        ECC

 

13.06.2020
Тест на пъдпъдък
Класика
Prove a quaglie
La classiche
Cigov chark, Bulgaria
judge: Alexander Stoychev

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        MB

 2

Raul

29160/15

П.Димов

П.Димов

        EL

 3

Perla Cherni Lom

34124/16

П.Бонев

Д.Начев

        ECC

 4

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         MB

 5

Martin di San Mamiliano

33580/16

 В.Илиев

В.Илиев

         EL

 6

Uma fron Vetrenski

45027/19

Н.Николова

Н.Николова

        MB

 7

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

В.Илиев

       ECC

 8

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

         EL

9

Polia from Vetrenski

39618/18

М.Ждраков

М.Ждраков

         EL

10

Miia from Vetrenski

32353/16

Н.Николова

Н.Николова

        MB

11

Apache del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

ECC1, CACT

 

EXPO
Special D.Kurzhaar

9.11.2019
Cigov Chark, Bulgaria
judge: Alexander Stoichev

No

Име
Dogs name

     PK

пол
sex

Клас
Class

Собственик
Owner

Резултат
Result

1

Caro from Vetrenski

47002/20

M

Junior

Елбазир Ибрямов

ECC2

2

Cruz Balkanski Dog Farm

46326/19

M

Junior

Христо Кюркчиев

ECC1, JCAC

3

Uma from Vetrenski

45027/19

F

Junior

Нели Николова

ECC1, JCAC

4

Ingo II Cherni Lom

45037/19

M

Intermedia

Динко Динев

ECC

5

Apache del Traki

42135/18

M

Open

Стоян Шейтанов

ECC1, CAC

6

Soni from Vetrenski

41888/18

M

Open

Юлиана Попова

VG

7

Pirlo from Vetrenski

29615/18

M

Open

Петър Ветренски

ECC2, R.CAC

8

Monika from Vetrenski

31355/16

F

Open

Петър Ветренски

ECC1, CAC

9

Siana from Vetrenski

41890/18

F

Open

Сава Младеновски

VG

10

Gaby Cherni Lom

42564/18

F

Open

Тодор Трясков

DQ

11

Polia from Vetrenski

39618/18

F

Open

Младен Ждраков

ECC

12

Anubis del Traki

42136/18

M

Working

Стоян Шейтанов

ECC1, CAC, BOB

13

Perla Cherni Lom

34124/16

F

Working

Петър Бонев

ECC2, R.CAC

14

Vienna del Traki

41522/18

F

Working

Стоян Шейтанов

ECC1, CAC

15 Alka Haus Illmark JR733299          -- Динко Динев              --

Информация относно мероприятията обявени за 13-14.06.2020 год.
Моля, подайте своите заявки за участие на емейл: sport.nkkb@gmail.com
Текст:
1. Име на куче
2. Име на собственик
3. Телефон за връзка
4. Участие в....
За всякаква допълнителна информация тел: 0894396939
Краен срок за подаване на заявки - 9.06.2020

Програма:
13.06.2020 г
Теста е на див и заложен пъдпъдък.
Сборен пункт за теста: - 7.00 часа, вилно селище Свети Георги - Цигов чарк
Начало: 7.30 часа
Съдии: Александър Стойчев, Любомир Стефанов
ЕХРО: - 15.30 часа, вилно селище Свети Георги - Цигов чарк
Съдии: Любомир Стефанов, Александър Стойчев
20.00 часа - традиционен клубен банкет

За настаняване:  0896825448

 


 

Във връзка с обстоятелставата в България свързани с КОВИД 19 и прекратения процес на работа през пролетния сезон на НКК, уведомяваме собствениците на кучета които трябва да преминат ИВК - TAN (изпит за вродени качества) като същия е с възрастова граница до 20 месеца, УС на НКК обмисля вариант за даване на възможност на същите, да бъдат явени на такъв по възможни за целта области.  Молим, заявки да изпращат само собственици на кучета които на есен 2020 год., ще са надхвърлили 20 месечна възраст! Дата на евентуално провеждане - 25.04.2020 год. Краен срок за подаване на заявки 22.04.2020 год.


текст:

име на куче:......................................
ПК номер:..........................................
дата на раждане:............................
собственик:......................................
телефон за връзка:.........................


 емейл: sport.nkkb@gmail.com

 

В А Ж Н О !!!

Мероприята обявени за Пазарджик - 14-15.03.2020 год. се отлагат поради обстановката в България свързана с COVID-19!
 

 

Информация относно мероприятията обявени за 14-15.03.2020 год. в Пазарджик.

14.03.2020 год.

1. Състезание с ранг CACT - тип пролетни по FCI.
Сборен пункт - 8.00 часа, бензиностанция ЕКО (Пазарджик)
съдия: Любомир Стефанов

2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
Сборен пункт - 8.00 часа, бензиностанция ЕКО (Пазарджик)
съдия: Любомир Стефанов

Потегляне за терените в 8,20 часа!

3. Специализирана изложба - ЕХРО

15.00 часа, к-с ФАЗАНАРИЯ - Пазарджик
съдии: Любомир Стефанов, Валентин Илиев

https://www.google.bg/maps/place/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+%22%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%22/@42.20723,24.291018,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7215465b1816326c!8m2!3d42.20723!4d24.291018
 

15.03.2020 год.

1. Състезание с ранг CACT - тип пролетни по FCI.
Сборен пункт - 8.00 часа, бензиностанция ЕКО (Пазарджик)
съдия: Александър Стойчев

2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
Сборен пункт - 8.00 часа, бензиностанция ЕКО (Пазарджик)
съдия: Александър Стойчев
 

При явяване на състезание, изпит, изложба е необходимо да се представи родословие на кучето и работна книжка!

Такси за участие: 

САСТ - за членове на НКК 25лв, за външни участници 35лв.

ИВК - за членове на НКК 15лв, за външни участници 25лв.

ЕХРО - за членове на НКК  25лв. и 40лв. за външни участници

За допълнителна информация и настаняване: тел. 0888979187 - Петър Ветренски

УС на НКК се извинява за закъснението с информация във връзка с мероприятията обявени за 14-15.03.2020 год. в Пазарджик, съобразно обстановката в България с вируса COVID 19. Правим всичко възможно те да се проведат. Ще бъде изнесена информация след пълна яснота от страна на домакини и организатор. Благодарим за разбирането!

УС на НКК отправя последна молба на своите членове изписани по доло да заплатят членския си внос в срок от 30 дни (до 31.03.2020 год.). Неплатилите в този срок ще им бъде прекратено членството по Чл. 39. /1/ от Устава на НКК.

1. Антони Георгиев – 2 год.
2. Георги П. Георгиев – 2 год.
3. Димитър Марков – 2 год.
4. Ивайло Мишонов – 2 год.
5. Иван Василев – 2 год.
6. Иван Стаматов – 2 год.
7. Истилиян Маринков – 3 год.
8. Кузман Инджов – 2 год.
9. Николай Неделчев – 2 год.
10.
11. Турхан Ибрям – 2 год.
12. Цветан Наумов – 2 год.
13. Яница Павлова - 2 год.
14. Огнян Върбанов - 2 год.
15.
16.


Членове с прекратено членство прието на ОС на НКК по Чл. 39. /1/ от Устава:

1. Атанас Атанасов
2. Марин Димитров
3. Стоян Стойков
4. Георги Захариев
5. Петър Балджиев
6. Пламен Чалъков
 

CACT -  29.02.2020
caccia a starne
Plovdiv, Bulgaria
judge: Dragomir Kostadinov

No         Име на куче
        (Dog name)

PK номер
(St.book

   number

Собственик
   (Owner)
    Водач
    (Guide)

Резултати
 (Results)

 1 Anubis del Traki   В.Илиев В.Илиев       EL
 2 Raul 29160/15 П.Димов П.Димов       MB
 3 Bros di Hristodulo 34339/16 С.Спасов С.Спасов       MB
 4 Vienna del Traki 41522/18 С.Шейтанов С.Шейтанов    ECC 2
 5 Martin di San Mamiliano 33580/16   В.Илиев   ECC 1,
   CACT
 6 Flora del Traki 26138/14 С.Шейтанов С.Шейтанов       MB
 7 Valencia del Traki 41520/18 В.Илиев В.Илиев       EL
 8 Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова    ECC 3
 9 Anubis ot Galev DF 31756/16 А.Галев А.Галев       EL
10 Erik Cherni Lom 41217/18 М.Кръстев М.Кръстев       EL

 

Информация относно мероприятията обявени за 29.02.2020 год в Пловдив.

1. Състезание с ранг CACT - тип пролетни по FCI.
2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 

При явяване на изпита е необходимо да се представи родословие на кучето и работна книжка!

Сборен пункт за състезание и ИВК:
- 29.02.2020 год. в 8.00 часа
Хотел Димакс
Адрес: обл.Пловдив, с. Йоаким Груево
http://dimaxhotel.com

3. Общо отчетно-изборно събрание на НКК - 29 Февруари 2020 год. от 15.30 часа в конферентната зала на читалище "Светлина'',  с.Труд обл. Пловдив.

За всякаква допълнителна информация: тел. 0899190772 - Александър Стойчев

Квалификация за Европейската купа за континентални кучета


БРФК организира състезание с ранг САСТ за континентални птичари на 07.03.2020 година на терените на ЛРС „Сокол-1893“ – град Пазарджик. Мероприятието ще е квалификация за излъчване на национален отбор за Европейското първенство за континентални кучета 2020 година в град Ниш, Република Сърбия. Краен срок за приемане на заявки 02.03.2020 година на имейл office@brfk.bg.

CACT -  15.02.2020
caccia a starne
Yambol, Bulgaria
judge: Nikolai Nedelchev

No         Име на куче
        (Dog name)

PK номер
(St.book

   number

Собственик
   (Owner)
    Водач
    (Guide)

Резултати
 (Results)

 1 Anubis del Traki   В.Илиев В.Илиев     ECC
 2 Raul 29160/15 П.Димов П.Димов      n.q.
 3 Bros di Hristodulo 34339/16 С.Спасов С.Спасов       MB
 4 Vienna del Traki 41522/18 С.Шейтанов С.Шейтанов       MB
 5 Martin di San Mamiliano 33580/16   В.Илиев   1 ECC,
   CACT
 6 Flora del Traki 26138/14 С.Шейтанов С.Шейтанов       EL
 7 Valencia del Traki 41520/18 В.Илиев В.Илиев       EL
 8 Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова       EL

 

ИВК
T.A.N.
15.02.2020

Yambol, Bulgaria
judge: N. Nedelchev

No Име на куче
    (Dog name)
PK номер
 (St.book number
Собственик
     (Owner)
Резултати
  (Results)
 1 Apache del Traki   С.Шейтанов        T.A.N.


 

Сборен пунк за състезание и ИВК насрочени за 15.02.2020 год. в Ямбол:
8.00 часа на бензиностанция Петрол намираща се на входа на града по главен път Ямбол - Сливен.
За информация: 0894396939 - В.Илиев

Моля желаещите да участват в мероприятиата обявени по календар на 15.02.2020 год, да подадат своите заявки най късно до 6.02.2020 год. на   sport.nkkb@gmail.com  
с текст:

1. Име на куче (по родословие)
2. ПК номер
3. Собственик
4. Телефон за връзка
5. Участва в .................(състезание или ИВК)

УС на НККБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година!

                                                                              ПОКАНА
                                        за редовно Общо отчетно-изборно събрание


  Управителния съвет на НККБ, свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на 29 февруари 2020 год. от 15.30 часа в залата на читалище "Съгласие'' в с. Труд, област Пловдив което ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
            1. Отчет на Управителния съвет  за дейността на изминалия период.
            2. Отчет Спортна дейност
            3. Отчет на ОРД.
            4. Финансов отчет за 2019 г.
            5. Освобождаване на Управителен съвет и Председател на УС.
            6. Избор на нов Управителен съвет и Председател на УС.
            7. Прием на нови членове.
            8. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе един час по-късно, 16:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

                         ПРОЛЕТЕН КАЛЕНДАР

                                    2020 год.

    Дата                        Мероприятие Местонахождение
15.02.2020г. 1. Състезание тип пролетни по FCI с ранг    CACT
2. Изпит за вродени качества - TAN
          ЯМБОЛ
29.02.2020г. 1. Състезание тип пролетни по FCI с ранг    CACT
2. Изпит за вродени качества - TAN
3. ОС на НКК
       ПЛОВДИВ
1.03.2020г. 1. Състезание тип пролетни по FCI с ранг    CACT       ПЛОВДИВ
14.03.2020г.

1. Състезание тип пролетни по FCI с ранг    CACT
Квалификация за Световен шампионат г. курцхаар Ниш - Сърбия - 6/7 .04. 2020г.
2. Изпит за вродени качества - TAN

3. Специализирана изложба г. курцхаар - ЕХРО

     ПАЗАРДЖИК
15.03.2020г. 1. Състезание тип пролетни по FCI с ранг    CACT
Квалификация за Световен шампионат г. курцхаар Ниш /Сърбия - 6/7 .04. 2020г.
     ПАЗАРДЖИК

 

НКК информира своите членове че предстои сформирането на годишните резултати. За целта е необходимо всеки собственик да изпрати снимки от работните книжки на своите кучета (куче) или дипломи, стигнали до резултати на състезания и тестове през 2019 год. в страната и чужбина.

емейл: office.nkk@gmail.com

УС на НКК
 

Национален Клуб Курцхаар България изказва своите Благодарности към HAPPY DOG - Bulgaria (Рихтер Фарма} за поредната подкрепа в наградния фонд на проведените мероприятия!


 

 

 

Изпит за пригодност - TWC
10.11.2019

Pazardzik, Bulgaria
Judge: V. Iliev, M.Murarescu

No     Име на куче
    (Dog name)
 PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
Водач
(Guide)
 Резултати
  (Results)
 1 Soni from Vetrenski

41888/18

Юлиана Попова Юлиана Попова     T.W.C.
 2 Polia from Vetrenski 39618/18 Младен Ждраков Младен Ждраков     T.W.C.
 3 Mina del Rade Savic     Тодор Трясков  
 4 Hanny od Glozinica

41997/18

Георги Георгиев Георги Георгиев Not passed
 5 Willa Cherni Lom 35423/17 Иван Василев Димчо Начев Not passed
 6 Siana from Vetrenski 41890/18 Сава Младеновски Сава Младеновски     T.W.C.
 7 Unika from Vetrenski 45036/19 Алекси Станков Алекси Станков Not passed
 8 Uragan from Vetrenski 45032/19 Алекси Станков Алекси Станков     T.W.C.
Изпит за пригодност - TWC
2.11.2019

Silistra, Bulgaria
Judge: D.Kostadinov

No     Име на куче
    (Dog name)
 PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
Водач
(Guide)
 Резултати
  (Results)
 1 Biber del Traki 42554/18 Л.Господинов Л.Господинов      T.W.C.
 2 Uma from Vetrenski 45027/19 Нели Николова Нели Николова      T.W.C.
 3 Sparky Cherni Lom 34478/16 Димитър Димитров Димитър Димитров Not passed


 

Клубен Турнир - St.Hubert
10.11.2019 
Pazardzik, Bulgaria

Judges:
bat 1: M.Murarescu - Romania   /Bora Kostic - Serbia/
bat 2: Kostadin Karachanov

No Име на състезател Име на куче Клас Резултати
  1 Петър Ветренски Kaien from Vetrenski Открит 1-во място
  2 Пламен Петков Osiris vom Balkanite Открит  
  3 Димитър Владов Donndel Cherni Lom Открит  
  4 Младен Ждраков Polia from Vetrenski Открит  
  5 Нели Николова Miia from vetrenski Открит 2-ро място
  6 Петър Ветренски Pirlo from Vetrenski Открит  
  7 Алекси Станков Unika from Vetrenski Млади  
  8 Сава Младеновски Siana from Vetrenski Млади 1-во място
  9 Алекси Станков Uragan from Vetrenski Млади  
 10 Валентин Илиев Valencia del Traki Млади  
 11 Младен Алексиев Washington del Traki Млади 2-ро място
 12 Нели Николова Uma from Vetrenski Млади  
 13 Юлиана Попова Soni from Vetrenski Млади  


 

EXPO
9.11.2019
Pazardzik, Bulgaria
judges: M.Murarescu - Romania   /Bora Kostic - Serbia/
 

No Име на куче
(dog name)
ПK номер
(st.book number)
пол
(sex)
клас
(class)
Собственик
    (owner)
Резултат
   (result)
 1 Fred from Vetrenski 46332/19   M Baby П.Ветренски       V.P.
 2 Uran from Vetrenski 45030/19   M Puppy Зорница Николова       V.P.2
 3 Uragan from Vetrenski 45032/19   M Puppy Алекси Станков       V.P.1
 4 Unika from Vetrenski 45036/19   F Puppy Алекси Станков       V.P.1
 5 Uma from Vetrenski 45027/19   F Puppy Нели Николова       V.P.2
 6 Anubis del Traki     M Junior В.Илиев    ECC1,JCAC
 7 Washington del Traki 41507/18   M Junior Младен Алексиев      ECC2
 8 Vento del Traki 41516/18   M Interm Милена Иванова ECC1,CAC
 9 Siana from Vetrenski 41890/18   F Interm Сава Младеновски      ECC2
10 Valencia del Traki 41520/18   F Interm В.Илиев ECC1,CAC
11 Willa Cherni Lom 35423/17   F  Open Иван Василев ECC2,R.CAC
12 Polia from Vetrenski 39618/18   F  Open Младен Ждраков ECC1,CAC,BOS
13 Darko from Vetrenski 19887/12   M  Work. П.Ветренски ECC2.R.CAC
14 Martin di San Mamiliano 33580/16   M  Work.   ECC1,CAC,BOB
15 Georgi from Vetrenski 16767/11   M Veteran Зорница Николова         ECC1


 

ИВК
T.A.N.
9.11.2019
Pazardzik, Bulgaria
judge: V.Iliev

 

No    Име на куче
    (Dog name)
PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
Резултати
  (Results)
 1 Uma from Vetrenski  45027/19 Нели Николова      T.A.N.
 2 Dream del Cakic  JR733720Nkd Венци Лилов  Not passed


 

ИВК
T.A.N.
9.11.2019
Pazardzik, Bulgaria
judge: P.Vetrenski

No Име на куче
    (Dog name)
PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
Резултати
  (Results)
 1 Anubis del Traki   В.Илиев      T.A.N.


 

НКК уведомява, че срокът за подаване на заявки за мероприятията на 9-10.11.2019год. в Пазарджик изтича тази вечер.

Също поради допусната техническа грешка в посочения имейл, молим подалите заявки и не получили отговор от НККБ да ги потвърдят на:
sport.nkkb@gmail.com
или на телефон: 0896363320

УС на НКК умолява желаещите да участват в мероприята обявени за 9-10 Ноември 2019 в гр.Пазарджик да подадат своите заявки най късно до 7.11.2019 год.

емейл:  sport.nkkb@gmail.com

текст:
Име на куче.........................................................
Име на собственик............................................
Телефон за връзка............................................
Участие в .............................................................
 

При явяване е необходимо да се представи родословие на кучето!

За настаняване:  http://www.livaditebg.com/index.php/kontakti/

За допълнителна информация: 0888979187 - Петър Ветренски, 0878596505 - Тодор Трясков
 

Национален Клуб Курцхаар България организира на 02.11.2019 год. в гр. Силистра.
ТЕСТ ЗА ЛОВНА ПРИГОДНОСТ /TWC/ такса за участие е 25 лева за членове и 40 лева за външни участници. 
Моля желаещите да изпратят своите заявки най късно до 31.10.2019 год. на емейл sport.nkkb@gmail.com
с текст:
Име на куче
Име на собственик
Телефон за връзка
 
При явяване на изпита е необходимо да се представи родословие на кучето!
 
Сборен пункт:

02.11.2019г.
07:00- 07:20ч.- бензиностанция „ Shell”  - Силистра

СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР
            Ниш - Сърбия 28 - 31 Октомври 2019

                            Отбор на България:

1. Martin di San Mamiliano

Собственик: Валентин Илиев
Водач: Валентин Илиев


2. Broz Di Hristodulo
Собственик: Спасимир Спасов
Водач: Спасимир Спасов


3. Raul
Собственик: Петър Димов
Водач: Петър Димов


4. Vienna del Traki
Собственик: Стоян Шейтанов
Водач: Стоян Шейтанов

Резерва:

Valencia del Traki
Собственик: Валентин Илиев
Водач: Валентин ИлиевВ съдийския състав на Световен шампионат Германски Курцхаар: Александър Стойчев


 

СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР
            Ниш - Сърбия 28 - 31 Октомври 2019
 

28.10.2019

Шампионат за континентални породи – C.A.C.I.T.

29.10.2019

Шампионат  Германски Курцхаар Сърбия – C.A.C.I.T.

30.10.2019

Световен шампионат Германски Курцхаар


31.10.2019

Световен шампионат Германски Курцхаар


***
Офис - хотел „Nais“ - Ниш
Настаняване на състезатели - хотел Nais, Ниш
Организатор: Киноложки клуб Сърбия, Курцхаар клуб Сърбия
***

ЖЕЛАЕЩИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В СТВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР 28-31.10.2019 В НИШ / СЪРБИЯ МОЛЯ ДА ПОДАДАТ СВОИТЕ ЗАЯВКИ НА ЕМЕЙЛ: office.nkk@gmail.com
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 10.10.2019


текст на заявката:

Име на куче:
ПК номер:
Микрочип:
Собственик:
Водач:

   
   
На 29.09. 2019 год. НКК организира състезание по Практичен лов /caccia pratica/ с ранг CACT и Изпит за вродени качества /ТAN/ в гр.Пловдив. 
Състезанието ще е и контрола за желаещитите да участват на квалификацията за Национален отбор на България на 6.09.2019 год. за Световното първенство по Практичен лов в Ниш/Сърбия. 
 
Съдийски състав:
Любомир Стефанов, Валентин Илиев
 
CACT - такса за участие 30лв.
TAN ( ИВК) - такса за участие 15 лв,  за нечленове на НКК 30лв.
 
Сборен пункт за ЦАЦТ и ИВК, 8.00 часа на бензиностанция "Еко" намираща се на Пещерско шосе.
 
За допълнителна информация:
 
 
 
 
 
 

21.09.2019 – SOLMS (кучета, родени след 01.10.2017)

22.09.2019 – AZP (кучета до 6 г.)

Ръководител на изпита / Prüfungsleiter: Kristin Loges

Главни съдии: Kristin Loges, Jutta Fritzsche

Място на изпита: с. Отец Кирилово 4163, общ. Брезово, обл. Пловдив

Начален час: 8,00 ч.

Контакт: 0878 497812, Георги Кацаров

БРФК организира състезание с ранг САСТ за континентални птичари, на 06.10.2019г., на терените на ЛРД Пловдив. Същото мероприятие ще бъде и квалификация за излъчването на Национален отбор на България за Световното първенство по практичен лов за континентални птичари в град Ниш, Република Сърбия от 24 до 26 октомври.
Всички желаещи могат да подават заявки за участие най късно до 13.09.19 на office@brfk.bg

autumn 2019

Изисквания на БРФК към всички съдии, считано от 25.07.2019 год.

***

     С цел подобряване на организацията и провеждането на изложби на БРФК с ранг
CACIB, както и повишаване на квалификацията и уменията на Българските киноложки
съдии от всякакъв ранг, моля съобразете се със следните изисквания:

1. Всеки български киноложки съдия от БРФК – клубен, републикански,
международен е длъжен да работи по организирането и провеждането на поне
2 изложби от дейността на БРФК;
2. Работата включва – предварителна подготовка на изложбата, работа в ринг като
секретар или организатор, организиране на предварителни рингове и проверка
на участниците, работа в главен ринг по конкурси и награждаване, прибиране и
почистване след изложбата;
3. Графикът на изложбите до края на 2020 е известен и обявен. Моля, всеки съдия
да го разгледа и избере изложби, които са близо до местоживеенето му. Заявките
за работа да се подават на office@brfk.bg . След разглеждане на заявките, ще
бъдат определени и информирани ангажираните за всяка изложба.
4. Неучастието в мероприятията на БРФК първоначално ще замрази развитието на
съдията, като той не се допуска до квалификационни курсове и не получава
потвърждения на поканите си за съдене;
5. В случай, че тази незаинтересованост продължава, това означава, че съответният
съдия няма интерес към кинологията и съдийските му права ще бъдат отнети.


***

Съобразно изискванията на БРФК прилагам списък на съдиите както следва:

        Международни:

 1. Истилиян Маринков

 2. Александър Стойчев

 3. Петър Радев

 4. Валентин Илиев

 5. Петър Ветренски

 6. Драгомир Костадинов

 7. Сашо Райчев

 8. Николай Неделчев
   

        Републикански:

 1. Любомир Стефанов

 2. Асен Галев
   

        Клубни:

 1. Костадин Карачанов

 2. Димчо Начев

 3. Георги Кацаров

 4. Данислав Николов

 5. Петър Бонев

 6. Борислав Димов

 

 

 

 

                                                    ЛРД „Сокол 1893“ гр. Пазарджик

                              с подкрепата на Национален клуб Курцхаар България

                                                       организира провеждането на:

 

Двудневен уводен работен семинар на тема:

Практически аспекти на обучението, тренировката и работата по кървава диря на кучета от ловни породи (с изключение на специализираните породи-кръвоследници)”

 

Време: 30 април и 01 май 2019г.,

Място: Хотел „Ливадите“ – с. Дебращица, обл. Пазарджик.

Програма:

30 април, 16.ч.: Лекция:

 • Кратко представяне на водещите семинара;

 • Цел и същност на кръвоследната работа;

 • Изисквания към кучетата и водачите;

 • Естествените кървави следи и техните съставни елементи;

 • Постепенно надграждане;

 • Техники на водене;

 • Методи на обучение и затвърждаване;

 • Време на престояване;

 • Техники на полагане на изкуствени кървави следи;

 • Дължини на кървавите следи;

 • Други изисквания;

 • Изпитания за работа по кървава следа;

 • Изисквания за провеждане на изпитание за работа по кървава следа;

 • Преглед на Правилника за изпитания по кървава следа;

 • Подготовка за провеждане на изпитание за работа по кървава следа;

 • Беседа.
   

01 май: Практически упражнения на участниците с техните кучета.

 • Как да си направим сами помощни средства за полагане на кървави дири;

 • Полагане на кървава следа за провеждане на упражнение;

 • Демонстрация на работа с обучено ловно куче по вече положена кървава диря;

 • Работа съвместно с всички участници по положената кървава диря;

 • При желание и при наличие на достатъчно време, предоставяне на възможност за работа по кървава диря на водачите и кучетата.
   

Ръководител: Кристин Логес - Verband Deutsch-Kurzhaar – Германия.

Асистент: Юта Фритче, Verein Deutsch-Drahthaar – Германия.

Организатори: Танко Ранделов – ЛРС „Сокол 1893“, Георги Кацаров – НККБ;

Цена: 100,- лв, платими на касата на сдружението, или с банков превод.

Участие: всички ловни породи, провеждащи работа по кървава диря.

Общ брой на участниците в семинара – 20 души.

 

Записване за участие:
rcs.randelov@gmail.com, тел. +359888375502 – Танко Ранделов

 

EXPO
23.03.2019
Pazardzik, Bulgaria
judges:  Lubomir Stefanov, Valentin Iliev
 

No     Име на куче
    (Dog name)
ПK номер
(st.book number)
пол
(sex)
клас
(class)
Собственик
    (owner)
Резултат
   (result)
 1

Soni from Vetrenski

41888/18

  M

     Puppy

Юлиана Попова

V.P.

 2

Tara from Vetrenski

41887/18

  F

    Junior

Христо Колев

ECC

 3

Limba vom Mausberg

41215/18

  F

    Junior

Борислав Димов

ECC 2

 4

Vienna del Traki

41522/18

  F

     Junior

Стоян Шейтанов

ECC 1

 5

Hanny od Glozinica

41997/18

  F

    Junior

Георги Георгиев

ECC 3

 6

Era Cherni Lom

41219/18

  F

    Junior

Велико Павлов

ECC

 7

Erik Cherni Lom

41217/18

  M

    Junior

Мирослав Кръстев

ECC 1, J.CAC

 8

Roli from Vetrenski

41394/18

  M

    Junior

Добромир Драгомиров

ECC 2

 9

Polia from Vetrenski

39618/18

  F

Intermediate

Младен Ждраков

ECC

10

Pirlo from Vetrenski

39615/18

  M

Intermediate

Петър Ветренски

ECC 1, CAC

11

Monika from Vetrenski

32355/16

  F

     Open

Петър Ветренски

ECC 1, CAC, BOB

12

Atiz della Terta Nera

37396/17

  M

     Open

Тодор Трясков

ECC 2, R.CAC

13

Flora del Traki

26138/14

  F

    Working

Стоян Шейтанов

ECC, R.CAC

14

Darko from Vetrenski

19887/12

  M

    Working

Петър Ветренски

ECC


 

CACT -  24.03.2019
caccia a starne
Pazardzik, Bulgaria
judge: Alexander Stoychev

No    Име на куче
    (Dog name)
  PK номер
 (St.book number)
Собственик
     (Owner)
    Водач
   (Guide)

Резултати
 (Results)

 1

Martin di San Mamiliano

33580/16

 

В.Илиев

ECC 1, CACT

 2

Broz di Hristodulu

34339/16

С.Спасов

С.Спасов

ECC 2, R.CACT

 3

Kaien from Vetrenski

29505/15 П.Ветренски П.Ветренски          MB
 4 Flora del Traki

26138/14

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        n.q.
 5

Raul

29160/15

П.Димов

П.Димов

        n.q.
 6

Jara du Rio Parana

28092/15 В.Илиев В.Илиев         n.q.
 7

Vienna del Traki

41522/18 С.Шейтанов С.Шейтанов         n.q.

 

CACT -  23.03.2019
caccia a starne
Pazardzik, Bulgaria
judge: Lubomir Stefanov


 

No    Име на куче
    (Dog name)
  PK номер
 (St.book number)
  Собственик
     (Owner)
    Водач
   (Guide)

Резултати
 (Results)

 1

Flora del Traki

26138/14

С.Шейтанов

С.Шейтанов

ECC 2, R.CACT

 2

Kaien from Vetrenski

29505/15

П.Ветренски

П.Ветренски

         MB

 3

Martin di San Mamiliano

33580/16

 

В.Илиев

ECC 1, CACT

 4

Pirlo from Vetrenski

39615/18

П.Ветренски П.Ветренски

        n.q.

 5

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов С.Шейтанов

        n.q.

 6

Raul

29160/15

П.Димов

П.Димов

        n.q.

 7

Jara du Rio Parana

28092/15

В.Илиев В.Илиев

        n.q.


 

 

ИВК
T.A.N.
23.03.2019
Pazardzik, Bulgaria
judge: A.Galev

No    Име на куче
    (Dog name)
 PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
Резултати
  (Results)
 1 Tara from Vetrenski 41887/18 Христо Колев TAN
 2 Era Cherni Lom 41219/18 Велико Павлов TAN
 3 Erik Cherni Lom 41217/18 Мирослав Кръстев TAN
 4 Gabi Cherni Lom 42564/18 Тодор Трясков TAN
 5 Hanny od Glozinica 41997/18 Георги Георгиев not passed
 6 Soni from Vetrenski 41888/18 Юлиана Попова TAN
 7 Limba vom Mausberg 41215/18 Борислав Димов TAN
 8 Roli from Vetrenski 41394/18 Добромир Драгомиров TAN
9 Siana from Vetrenski 41890/18 Сава Младеновски TAN

 

Информация относно мероприятията обявени за 23-24.03.2019 год в Пазарджик.

23.03.2019 год.

1. Състезание с ранг CACT - тип пролетни по FCI.
Сборен пункт - 8.00 часа, хотел Атлантик
съдия: Жика Митрович - Сърбия

2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
Сборен пункт - 8.00 часа, хотел Атлантик
съдия: Любомир Стефанов

Потегляне за терените в 8,20 часа!

3. Специализирана изложба - ЕХРО

15.00 часа, с.Добровница - център (до читалището)

съдии: Жика Митрович, Любомир Стефанов
 

24.03.2019 год.

1. Състезание с ранг CACT - тип пролетни по FCI.
Сборен пункт - 8.00 часа, хотел Атлантик
съдия: Жика Митрович - Сърбия

2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
Сборен пункт - 8.00 часа, хотел Атлантик
 

При явяване на състезание, изпит, изложба е необходимо да се представи родословие на кучето и работна книжка!

Такси за участие: 

САСТ - за членове на НКК 25лв, за външни участници 35лв.

ИВК - за членове на НКК 15лв, за външни участници 25лв.

ЕХРО - за членове на НКК  25лв. и 40лв. за външни участници

Хотелски комплекс Атлантик
ул. „Константин Величков“ 101,
4400 Пазарджик, България


https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA/@42.189476,24.310169,1669m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x890cecae94a40b08!8m2!3d42.189151!4d24.312078?hl=bg


за всякаква допълнителна информация и настаняване: тел. 0888979187 - Петър Ветренски

2xCACT

CACT - 3.03.2019
caccia starne
Plovdiv, Bulgaria
judge: A. Stoichev


 

No    Име на куче
    (Dog name)
  PK номер
 (St.book number)
  Собственик
     (Owner)
    Водач
   (Guide)

Резултати
 (Results)

 1

Carina Hunting dogs Asenov (EB)

35822/17

Любозар Георгиев Любозар Георгиев      МВ
 2

Jara du Rio Parana

28092/15

В. Илиев В. Илиев      МВ
 3

Flora del Traki

26138/14

Стоян Шейтанов Стоян Шейтанов      n.q.
 4

Vienna del Traki

41522/18

Стоян Шейтанов Стоян Шейтанов      n.q.
 5

Martin di San Mamiliano

33580/16

  В. Илиев      МВ
 6

Selena del Traki

34592/16

Сашо Райчев Сашо Райчев      n.q.
 7

Raul

29160/15

Петър Димов Петър Димов      МВ


 

ИВК
T.A.N.
3.03.2019
Plovdiv, Bulgaria
judge: A.Stoichev

No     Име на куче
    (Dog name)
 PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
Резултати
  (Results)
 1 F-Krum of Marta BG 40841/18 А. Петров        T.A.N.
 2 FG-Keira of Marta BG 40845/18 И.Димитров        T.A.N.
 3 Anubis del Traki   В.Илиев     not passed
 4 Europa of Nasluka 41401/18 Г.Кацаров        T.A.N.

 

Информация относно мероприятията обявени за 3.03.2019 год в Пловдив.

1. Състезание с ранг CACT - тип пролетни от правилниците на FCI.

2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 

При явяване на изпита е необходимо да се представи родословие на кучето и работна книжка!

Такси за участие: 

САСТ - за членове на НКК 25лв, за външни участници 35лв.

ИВК - за членове на НКК 15лв, за външни участници 25лв.

Сборен пункт за състезание и ИВК:
- 3.03.2019 год. в 8.00 часа
Хотел Димакс
Адрес: обл.Пловдив, с. Йоаким Груево
http://dimaxhotel.com

3. Общо събрание на НКК - 3 Март 2019 год. от 15.00 часа в конферентната зала на читалище "Светлина'',  с.Труд обл. Пловдив.

за всякаква допълнителна информация и настаняване: тел. 0899190772 - Александър Стойчев

ИВК
T.A.N.
16.02.20189
Yambol, Bulgaria
judge: V.Iliev


 

No     Име на куче
    (Dog name)
 PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
Резултати
  (Results)
 1 Vaya del Traki 41525/18 Марин Великов     T.A.N.
 2 Donn Cherni Lom 39608/18 Димитър Владов     T.A.N.
 3 Armina v d Waldschatten 41892/18 Георги Тодоров     T.A.N.
 4 Vienna del Traki 41522/18 Стоян Шейтанов     T.A.N.
 5 Vito del Traki 41517/18 Ивелин Авджиев     T.A.N.


 

Информация относно мероптиятията обявени за 16.02.2019 год в Ямбол.

1. Състезание с ранг CACT - тип пролетни - няма да се проведе поради дублиране на дата с календара на БРФК. За същото ще бъде насрочена и публикувана нова дата.

2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) - ще се проведе! Моля желаещите да изпратят своите заявки  на емейл office.nkk@gmail.com
с текст:
Име на куче и дата на раждане
Име на собственик
Телефон за връзка

При явяване на изпита е необходимо да се представи родословие на кучето!
Такси за участие: - за членове на НКК 15лв, за външни участници 25лв.

Сборен пункт:
На 16.02.2019 год. в 8.15 часа на бензиностанция ПЕТРОЛ, намираща се на входа от авто магистрала Тракия (главен път Ямбол - Сливен).

за всякаква допълнителна информация: тел. 0894396939 - В. Илиев

                          ОБЩО СЪБРАНИЕ на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ

  Управителния съвет на НККБ, свиква годишно Общо събрание на 3 Март 2019 год. от 15.00 часа в конферентната зала на читалище "Светлина'',  с.Труд обл. Пловдив и същото ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
 

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на изминалия период.
 2. Отчет Спортна дейност.
 3. Отчет на ОРД.
 4. Финансов отчет за 2018 год.
 5. Прием на нови членове.
 6. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе от 16:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

УС на НКК моли всички свои членове чиито кучета са участвали на състезания (field trial spring - autumn, caccia pratica) и изпити (VJP, HZP, VGP, Solms и други) през 2018 год. да изпратят снимки от работните книжки и сертификати за постигнатите резултати на емейл office.nkk@gmail.com, с цел сформиране на крайни резултати за годината.

Spring World

ИВК
T.A.N.
24.11.2018
Pazardzik, Bulgaria

judges: Petar Vetrenski

 

No     Име на куче
    (Dog name)
 PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
Резултати
  (Results)
1 Oziris vom Balkanite 37752/17 Пламен Петков     T.A.N.
2 Polia from Vetrenski 39618/18 Младен Ждраков     T.A.N.
3 Prima from Vetrenski 39619/18 Тодор Абаджиев     T.A.N.


 

На 24.11.2018 год. в Пазарджик, Национален клуб курцхаар ще проведе ИВК - изпит за вродени качества (TAN). Моля желаещите да изпратят своите заявки най късно до 23.11.2018 год. на емейл office.nkk@gmail.com
с текст:
Име на куче
Име на собственик
Телефон за връзка

При явяване на изпита е необходимо да се представи родословие на кучето!

St.Hubert
11.11.2018 

Veliko Tarnovo, Bulgaria

Judges:
bat 1: Aleksandar Stoichev
bat 2: Mladen Aleksiev


 

No Име на състезател Име на куче Клас Резултати
1 Пейо Пеев Oreole del Traki открит  
2 Турхан Ибрям Morena vom Balkanite открит  
3 Турхан Ибрям Izzy from Vetrenski открит  
4 Пламен Димитров Enya del Traki открит  
5 Христо Евстатиев Gallant del Cherni Lom открит  
6 Тодор Тодоров Zipo del Cherni lom открит  
7 Любомир Господинов Rafa del Traki открит  
8 Нели Николова Miia from Vetrenski открит 3-то място
9 Петър Ветренски Kaien from Vetrenski открит 1-во място
10 Петър Ветренски Darko from Vetrenski открит 2-ро място
11 Георги Тодоров Bolivia v.d. Donau Wirbeln открит  
1 Валентин Илиев Valencia del Traki млади  
2 Валентин Илиев Vento del Traki млади 1-во място


 

Изпит за ловна пригодност - TWC
11.11.2018 

Veliko Tarnovo, Bulgaria

Judge: Valentin Iliev

No     Име на куче
    (Dog name)
 PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
 Резултати
  (Results)
1 Gallant del Cherni Lom   Х. Евстатиев       TWC
2 Oreole del Traki 33240/16 Пейо Пеев       TWC


Изпит за ловна пригодност - TWC
20.10.2018 

Silistra, Bulgaria

Judge: Dragomir Kostadinov

No     Име на куче
    (Dog name)
 PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
 Резултати
  (Results)
1 Miia from Vetrenski 32353/16 Нели Николова       TWC

 

EXPO
10.11.2018

Veliko Tarnovo, Bulgaria

judges: Istilian Marinkov   /Maria Stoicheva/
 

No Име на куче
(dog name)
ПK номер
(st.book number)
пол
(sex)
клас
(class)
Собственик
    (owner)
Резултат
   (result)
1 Washington del Traki 41507/18   M  baby Младен Алексиев      V.P. 1
2 Soni from Vetrenski 41888/18   M  baby Юлияна Попова      V.P. 2   
3 Cairo vom Monster Power 37963/17   M  junior Димитър Лазаров     ECC 2
4 Extaza JR730541   F  junior Венци Лилов    ECC, BJC
5 Cordel of Nasluka 32450/16   M  open Красимир Грешев ECC,CAC,BOB
6 Monika from Vetrenski     F  open Петър Ветренски      ECC 3
7 Oreole del Traki 33240/16   F  open Пейо Пеев      ECC 4
8 Miia from Vetrenski 32353/16   F  open Нели Николова  ECC, R.CAC
9 Raul 29160/15   M working Петър Димов  ECC, R.CAC
10 Darko from Vetrenski     M working Петър Ветренски   ECC, CAC

 

ИВК
T.A.N.
10.11.2018
Veliko Tarnovo, Bulgaria

judges: Aleksandar Stoichev, Istilian Marinkov

No

    Име на куче
    (Dog name)
 PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
 Резултати
  (Results)
1 Extaza JR730541Nkd Венци Лилов     T.A.N.
2 Cairo vom Monster Power PK37963/17 Димитър Лазаров     T.A.N.
3 Vento del Traki PK41516/18 Милена Иванова     T.A.N.
4 Washington del Traki PK41507/18 Младен Алексиев     T.A.N.
5 Valencia del Traki PK41520/18 Валентин Илиев     T.A.N.
6 Wave del Traki PK41512/18 Валентин Илиев     T.A.N.

 

 

 

Допълнителна информация за мероприятията на 10-11 Ноември 2018 год.
 
10.11.2018
ИВК - Сборен пункт: 8.00-8.30 часа на бензиностанция Лукойл, с.Момин сбор, общ.Велико Търново
Съдии: Александър Стойчев, Истилиан Маринков
Такси: 15лв за членове на клуба и 25лв за външни участници.
Специализирана изложба - ЕХРО
13.00часа в двора на Еко хотел "Имението" с.Емен, общ.Велико Търново
Съдии: Истилиан Маринков, Александър Стойчев
Такси: 25лв за членове на клуба и 40лв за външни участници.
 
11.11.2018
Клубен турнир Св.Хуберт
Изпит ловна пригодност
Сборен пункт: 8,00 часа, с.Русаля (център), общ.Велико Търново
Съдии: Александър Стойчев, Младен Алексиев
Такси: 45лв за членове на клуба и 50лв за външни участници.

Във връзка с мероприятията обявени за 10-11 Ноември молим желаещите за настаняване да побързат да направят своите записвания на посочения емейл!

На 27.10.2018 год. в гр. Пазарджик НКК ще проведе състезание с ранг CACT (caccia starne) и изпит за вродени качества (TAN).
Съдии: Александър Стойчев, Валентин Илиев

Mоля, желаещите да участват, да подадат заявки на емейл sport.nkkb@gmail.com най късно до 25.10.2018 год. с текст:
- име на куче, име и презиме на водача, име и презиме на собственика, телефон за връзка.

Необходими документи в деня на изпита: - родословие на кучето, ветеринарен паспорт.
Такса за участие в ИВК: - 15 лв за членове на НКК и 25лв за външни участници. Състезание с ранг CACT (caccia starne) - 25 лв за членове на НКК и 30 лв за външни участници

Състезанието е отворено за всички континентални породи!

Сборен пункт: - 7.30 часа на бензиностанция "Еко", гр. Пазарджик.
https://bg.fuelo.net/gasstation/id/274?lang=bg
Потегляне към терените в 8.15 ч. !!!

 

За допълнителна информация:
тел: 0877137942 - Драгомир Костадинов (Спортна дейност НКК)

Dr. Kleemann-Zuchtausleseprufung 2018
11-14 Oktober
Viol/Schleswig-Holstein

 

KS Doctor Do Little vom Balkanite
2-ро място в общото класиране на 43. Dr. Kleemann
(екстериор+работа - St.o.E-4h, St.m.E-4h)
4-то място на екстериор (Fw.: V4)
Handler and owner: Tatjana Angelova
За информация:
Отговорник спортна дейност
Драгомир Костадинов
тел: 0896363320

Есенен изпит (работа на поле и вода) по правилника на Solms/AZP

Solms – за кучета, родени след 01.10.2016 г.

AZP – за кучета, родени преди 01.10.2016 - до 6 годишна възраст.

Дата на провеждане: 01/02.09.2018

Място: гр. Монтана

Срок за записване: 20.08.2018

Записване на e-mail: g_katsarov@abv.bg

За допълнителна информация: Георги Кацаров 0878 497812

Такса за участие - 60 лв., която включва отчисление за НККБ, закуска за полето, жива патица за всяко куче, патрони.

Участниците трябва да си подсигурят 1 бр. мъртва патица и 1 бр. заек (около 1 кг.)

                             ЕСЕНЕН СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР
                                          17 - 18 Октомври 2018 год, Толедо/Испания


НКК учедомява своите членове че крайния срок за подаване на документи в клуба за издаване на членски карти изтече на 20.05.2018 год.

Всички които не са изпратили документи и такси, моля да го направят на емейл и адрес:
 

БРФК

Ел. Поща: brfcynology@gmail.com

Телефон: +3592 422 4135

Адрес: ул. Пловдивско поле №11, София 1756

В А Ж Н О !

НКК уведомява своите членове че БРФК стартира процедура по издаване на членски карти тип пластика на всички развъдчици и членове на клубове. Цена и на двата типа карти е по 5 лв. 
Членската карта се издава за срок от 1 година. Карта за развъдчик се издава еднократно!
За целта е необходимо всеки един член и развъдчик на НКК да изпрати снимка (паспортен формат) и попълнена бланка на емейл: office.nkk@gmail.com
Възможен вариант е и заплащане на таксите в брой на ОС на НКК!

Пример:
- Член на НКК изпраща снимка, попълнена бланка и 5 лв на банковата сметка на клуба.
- Развъдчик изпраща снимка, попълнена бланка и 10 лв на банковата сметка на клуба - 5лв членска карта + 5лв карта за регистрирано име.

Краен срок 20.05.2018 год.!

С цел улесняване на своите членове НКК ще приема и обработва снимки дори и в цял ръст на формат паспортен. Също така, снимката може да е направена и с телефон, но с добро качество!

Бланка:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V27AMkqS6osVw7mhO2JlOxhMM0Dfpyb3FmX2XeD8GcI/edit#gid=918171402

EXPO
31.03.2018

Pazardzik, Bulgaria

judges: Liubomir Stefanov, Aleksandar Stoichev

 

No Име на куче
(dog name)
ПK номер
(st.book number)
пол
(sex)
клас
(class)
Собственик
    (owner)
Резултат
   (result)
 1

Prima from Vetrenski

39619/18   F

 Baby

          VP
 2

Atila dela Terta Nera

37397/17   M

Junior

 

 ECC1, CAC

 3

Osiris vom Balkanite

37752/17   M

Junior

        Good
 4

Waldo Cherni Lom

35424/17   M

Junior

          DQ
 5

Tim del Traki

34588/16   M

Junior

 

         VG

 6

Timon del Traki

34584/16   M

Junior

Румен Тодоров   ECC2, R.CAC
 7

Gala ot Tiga

35021/16   F

Junior

Цветан Наумов         DQ
 8

Gabi ot Tiga

35020/16   F

Junior

Цветан Наумов         DQ
 9

Gloria ot Tiga

35017/16   F

Junior

          DQ
10

Perla Cherni Lom

34124/16   F

Junior

Борислав Димов    ECC, CAC
11

Tea del Traki

34586/16   F

Junior

          DQ
12

Santorelli Calvin

    M

 Open

Ромео Тричков       ECC5
13

Eres from Vetrenski

22788/13   M  Open         ECC4
14

Neptun from Vetrenski

33764/16   M  Open Кузман Инджов   ECC1, CAC
15 Odin del Traki 33234/16   M   Добромир Велев       ECC3
16

Odo del Traki

33233/16   M  Open Янко Янков

 ECC2, R.CAC

17

Flora del Traki

26138/14   F  Open Стоян Шейтанов

 ECC2, R.CAC

18

Mila from Vetrenski

32353/16   F  Open         ECC3
19

Nora from Vetrenski

33764/16   F  Open  

   ECC1,CAC,BOB


 

ИВК
T.A.N.
31.03.2018
Pazardzik, Bulgaria

judges: Aleksandar Stoichev, Lubomir Stefanov

No     Име на куче
    (Dog name)
 PK номер
(St.book number)
Собственик
   (Owner)
  Водач
 (Guide)

 Резултати
  (Results)

1 Gabi Tiga 35020/16          T.A.N.
2 Tim del Traki 34588/16          T.A.N.
3 Perla Cherni Lom 34124/16          T.A.N.
4 Santorellis Calvin 36861/17          T.A.N.
5 Gloria Tiga 35017/16          T.A.N.
6 Timon del Traki 34584/16          T.A.N.
7 Gala Tiga 35021/16      not passed
8 Waldo Cherni Lom 35424/17      not passed
9 Tea del Traki 34586/16      not passed
10 Osiris vom Balkanite 37752/17      not passed
11 Bela ot Milenov 36597/17      

 

 EXPO, TAN

На 31.03.2018 год. в гр. Пазарджик НКК организира Специализирана изложба на породата (EXPO) и Изпит за вродени качества (TAN).
Съдийски състав: Александър Стойчев, Любомир Стефанов


Mоля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл sport.nkkb@gmail.com най късно до 25.03.2018 год. с текст:

за ИВК (TAN)

- име на куче, име и презиме на водача, име и презиме на собственика, телефон за връзка.

за Специалка (EXPO)
- име на куче, дата на раждане, име и презиме на собственика, телефон за връзка.


Сборен пункт за ИВК  7.30-8.00 часа на бензиностанция "Еко".
https://bg.fuelo.net/gasstation/id/274?lang=bg
Потегляне към терените за ИВК в 8.30 ч. !!!

Специалка (EXPO), 12.00ч. - центъра на с.Добровница

ИВК
T.A.N.
10.03.2018
Yambol, Bulgaria

judges: Lubomir Stefanov, Asen Galev

 

No    Име на куче
    (Dog name)
PK номер
(St.book number)
 Собственик
    (Owner)
   Водач
   (Guide)

Резултати
  (Results)

1 Eva ot Andonov 37673/17 Г.Андонов Г.Андонов    Т.А.N.
2 Ema ot Andonov 37672/17 Г.Андонов Г.Андонов    Т.А.N.
3 Eirane ot Andonov 37671/17 Г.Андонов Г.Андонов    Т.А.N.
4 Maraya vom Haus Pav 37404/17 Л.Стефанов Л.Стефанов    Т.А.N.
5 Atiz della Terta Nera 37396/17 Т.Трясков Т.Трясков    Т.А.N.
6 Atila della Terta Nera 37397/17 Р.Белелиев Р.Белелиев    Т.А.N.
7 Lord II Cherni Lom 35898/17 Р.Русев Р.Русев    Т.А.N.
8 Sioux del Traki 34601/16 В.Илиев В.Илиев    Т.А.N.
9 Simba del Traki 34594/16 В.Илиев В.Илиев    Т.А.N.
10 La Porsha Cherni Lom 35899/17 Р.Русев Р.Русев    Т.А.N.
11 Arya della Terta Nera 37398/17 И.Демостенов И.Демостенов not passed
12 Troy del Traki 34591/16 Р.Русев Р.Русев not passed


 

CACT - 10.03.2018
caccia starne

Yambol, Bulgaria

judges: Liubomir Stefanov, Asen Galev

No

   Име на куче
    (Dog name)
  PK номер
(St.book number)
  Собственик
     (Owner)
     Водач
    (Guide)

Резултати
 (Results)

1 Raul 29160/15 Петър Димов Петър Димов      nq
2 Martin di San Mamiliano 33580/16   Валентин Илиев    ECC
3 La Porsha Cherni Lom 35899/17 Румен Русев Румен Русев      nq
4 Conan ot Andonov 30428/15 Георги Андонов Георги Андонов      el
5 Sioux del Traki 34601/16 Валентин Илиев Валентин Илиев      nq
6 Simba del Traki 34594/16 Валентин Илиев Валентин Илиев      nq

 

                      ОБЩО СЪБРАНИЕ на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ

  Управителния съвет на НККБ, свиква годишно Общо събрание на 14 Април 2018 год. от 11.00 часа в конферентната зала на кметство с.Кабиле обл. Ямбол и същото ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
 

 1. Отчет на Управителния съвет  за дейността на изминалия период.
 2. Отчет Спортна дейност.
 3. Отчет на ОРД.
 4. Финансов отчет за периода 2017 -2018 г.
 5. Прием на нови членове.
 6. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе от 12:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

УС на НККБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година!

линк към карта:

https://www.google.bg/maps/place/8629+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5/@42.5337744,26.4759882,1663m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40a6311638c38623:0xa00a014cd0e5410!8m2!3d42.5292184!4d26.4789149?hl=bg

 

УС на НКК уведомява своите членове че Общото събрание на НКК се отлага заради изтичане на обявения задължителен тридесет дневен срок, поради влошените климатични условия в страната. Същото ще се проведе в средата на месец април 2018 год. и ще бъде обявено най късно до 14 Март 2018 год. в официалната интернет страница на клуба.

За мероприятията насрочени за 10 Март 2018 год. в Ямбол, сборен пункт:

На 10.03.2018 год. в 7.30 - 8.00 часа на бензиностанция ПЕТРОЛ, намираща се на входа от авто магистрала Тракия (главен път Ямбол - Сливен).
Потегляне към терените за състезание и ИВК в 8.30 ч. !!!
За настаняване: 0894396939 - Валентин Илиев

За допълнителна информация:
тел: 0877137942 - Драгомир Костадинов (Спортна дейност НКК)

                                     СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР
                                        Чампагне-Ардене, Франция 2-3 април 2018 год.

 

                                                                                В А Ж Н О!

Поради влошените климатични условия в страната, мероприятията за 3.03.2018 год. в Ямбол се отлагат и същите ще се проведат на 10.03.2018 год.

Моля, желаещите да участват да подадат заявки до 7.03.2018 год. на емейл: sport.nkkb@gmail.com

УС на НККБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година!

Сборен пункт:
На 10.03.2018 год. в 7.30 - 8.00 часа на бензиностанция ПЕТРОЛ, намираща се на входа от авто магистрала Тракия (главен път Ямбол - Сливен).
Потегляне към терените за състезание и ИВК в 8.30 ч. !!!
Съдийски състав: Александър Стойчев, Любомир Стефанов
За настаняване: 0894396939 - Валентин Илиев

За допълнителна информация:
тел: 0877137942 - Драгомир Костадинов (Спортна дейност НКК)


УС на НККБ
 

      Информация за мероприятията в Ямбол на 3.03.2018 год.

     

Сборен пункт:

На 3.03.2018 год. в 7.30 - 8.00 часа на бензиностанция ПЕТРОЛ, намираща се на входа от авто магистрала Тракия (главен път Ямбол - Сливен).
Потегляне към терените за състезание и ИВК в 8.30 ч. !!!

За настаняване: 0894396939 - Валентин Илиев

Mоля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл:
sport.nkkb@gmail.com 
с текст: - име на куче, име и презиме на водача, име и презиме на собственика, телефон за връзка, участие в....


За допълнителна информация:
тел: 0877137942 - Драгомир Костадинов (Спортна дейност НКК)

                      ОБЩО СЪБРАНИЕ на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ

  Управителния съвет на НККБ, свиква годишно Общо събрание на 3 Март 2018 год. от 15.00 часа в конферентната зала на мотел "Екатерина" Ямбол и същото ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
 

 1. Отчет на Управителния съвет  за дейността на изминалия период.
 2. Отчет Спортна дейност.
 3. Отчет на ОРД.
 4. Финансов отчет за периода 2017 -2018 г.
 5. Прием на нови членове.
 6. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе от 16:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

УС на НККБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година!

****************************************************************************************

                                                                TAN и CACT
На 3.03.2018 год. в гр.Ямбол НКК организира състезание тип пролетни (caccia starne) с ранг CACT и Изпит за вродени качества - TAN.
Допълнителна информация очаквайте след 20.02.2018 год.

Mоля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл sport.nkkb@gmail.com най късно до 28.02.2018 год. с текст: - име на куче, име и презиме на водача, име и презиме на собственика, телефон за връзка, участие в....

СЪСТЕЗАНИЕТО Е ОТВОРЕНО ЗА ВСИЧКИ КОНТИНЕНТАЛНИ ПОРОДИ !

Пролетен календар 2018, Континентални

Châlons, Champagne-Ardenne, France


     29 Март - Гара ечеленца
30-31 Март - Евро купа

 2 - 3  Април - Световен шампионат KурцхаарИЛП - THS
11.11.2017  Targovishte, Bulgaria

Judges:
1. Konstantin Zlatev

2. Dragomir Kostadinov
3. Petar Bonev

 

No Dog name Stud book No Owner Guide Results
1 Casper of Nasluka

32446/16

  B.Dimov

 I prize 29 L.R.

2 Explosion von Baden   G.Jelev G.Jelev

 I prize 29

3 Max von Balkanite   K.Stoichev  

II prize 20

4 Lara from Vetrenski 31524/16 S.Stefanov P.Vetrenski    not passed

NKK St.Hubert

11.11.2017  Targovishte, Bulgaria

Judges:
bat 1: Dragomir Kostadinov
bat 2: Konstantin Zlatev

 

No Състезател Име на куче Клас Класиране
1 Никола Иванов Uma Cherni Lom Млади 1-во място
2 Георги Андонов Otto del Traki Млади 2-ро място
3 Турхан Ибрям Major du Rio Parana Млади         ---
4 Любомир Господинов Rafa del Traki Млади         ---
1 Пламен Димитров Enya del Traki Открит 1-во място
2 Петър Ветренски Kaien from Vetrenski Открит 2-ро място
3 Георги Желев Explosion von Baden Открит 3-то място
4 Петър Ветренски Darko from Vetrenski Открит 4-то място
5 Тодор Тодоров Zipo Cherni Lom Открит        ---
6 Григор Григоров Jetta Cherni Lom Открит        ---
7 Турхан Ибрям Morena von Balkanite Открит        ---
8 Борислав Димов Casper of Nasluka Открит        ---
9 Красимир Стойчев Max vom Balkanite Открит        ---
10 Валентин Илиев Jara du Rio Parana Открит        ---
11 Стефан Балкански      

Допълнителна информация относно мероприятията обявени за 11.11.2017 год. в Търговище!

11.11.2017 год. - НКК Турнир Св. Хуберт
Заявената отворена батерия за всички породи кучета отпада поради недостъчен брой подадени заявки!
Записани участници и кучета от породата курцхаар - 16. Турнира ще се проведе в две батерии.
Съдииски състав: Константин Златев, Драгомир Костадинов

Изпит ловна пригодност
Записани кучета - 3. Поради малко на брой записани кучета, изпита ще се проведе на 11.11.2017 год. след приключване на НКК Турнир Св. Хуберт
Съдииски състав: Константин Златев, Драгомир Костадинов, Петър Бонев

Допълнителна информация относно мероприятията обявени за 11.11.2017 год. в Търговище!

11.11.2017 год. - НКК Турнир Св. Хуберт
След решение на УС, НКК отваря и батерия за всички породи кучета работещи със стойка, като същите задължително трябва да са родословни!
В отворената батерия нямат право да участват кучета от породата герм.курцхаар, като същите ще участват в отделни батерии. Класираните първи и втори участници от всички батерии ще стигнат до бараж за 1-2-3-4-5-6 място.
Такси за участие в отворената батерия - 50 лв. на куче.
Такси за участие в батерии курцхаар - 45 лв. на куче и 40 лв. за всяко следващо за членове на НКК.
За външни участници - 50 лв. на куче.

Сборен пункт:
Търговище
7,30 часа, бензиностанция ЕКО, намираща се на околовръстен път до кръговото на главен път София - Варна.

https://bg.fuelo.net/gasstation/id/1545?lang=bg

12.11.2017 год. - Изпит ловна пригодност.
Сборен пункт:
Търговище
7,30 часа, бензиностанция ЕКО, намираща се на околовръстен път до кръговото на главен път София - Варна.

https://bg.fuelo.net/gasstation/id/1545?lang=bg

 

Моля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл: 
sport.nkkb@gmail.com

най късно до 6.11.2017 год. В деня на турнира записвания няма да се извършват!

При липса на подадени заявки под 12 участника или 15 кучета, турнира няма да се проведе!


Необходима информация за записване:

име на куче:........................................................................
име и презиме на водача:....................................................
име и презиме на собственика:.............................................
телефон за връзка:...............................................................
участие в..............................................................................

За настаняване:

Търговище, хотел Хан Крум
http://www.hotelhankrum.com/


За допълнителна информация:
тел: 0877137942 - Драгомир Костадинов (Спортна дейност НКК)

9.09.2017
Langenhagen/Kaltenweide
Gemany

Bolivia Von Donau Wirbeln
owner - guide: Georgi Todorov
SOLMS
Preis: IIIEXPO

22.10.2017

Asenovgrad, Bulgaria

judges: Dragomir Kostadinov, Liubomir Stefanov

No име на куче
(dog name)
PK номер
(st.book number)
дата на раждане
(date of birth)
пол
(sex)
клас
(class)
собственик
    (owner)
резултат
   (result)
 1 Cairo von Monster Power 37963/17 4.07.2017   M baby Димитър Лазаров      VP
 2 Emmily ot Andonov 37674/17 6.06.2017   F baby Иван Стаматов      VP 
 3 Eto''O ot bai Kosta 34277/16 2.11.2016   M junior Атанас Киряков ECC 2,
 4 Sioux del Traki 34601/16 12.09.2017   M junior Валентин Илиев ECC1, BJC
 5 Selena del Traki 34592/16 12.09.2016   F junior Сашо Райчев ECC1, BJC
 6 Polo del Traki 34113/16 5.06.2016   M intermed Любомир Господинов ECC1, CAC
 7 Besna von Monster Power 33709/16 10.07.2016   F intermed Спасимир Спасов ECC1, CAC
 8 Paris Cherni Lom 34125/16 5.08.2016   F intermed Румен Иванов ECC 2, R.CAC
 9 Indigo del Traki 28914/15 30.03.2015   M    open Иван Стаматов ECC1, CAC, BOB
10 Ahil ot Balkanski Dog Farm 32360/16 13.03.2016   M    open Стоян Шейтанов ECC 4
11 Broz di Hristodulu 34339/16 20.01.2016   M    open Спас Спасов ECC 2, R.CAC
12 Leo JR724149Nkd 29.03.2013   M    open Hristodulu ECC 3
13 Flora del Traki 26138/14 27.06.2014   F    open Стоян Шейтанов ECC 3
14 Westa del Cakic 38031/17 1.06.2016   F    open Сашо Райчев ECC 2, R.CAC
15 Dona JR728861Nkd 13.04.2016   F    open Hristodulu ECC1, CAC
16 Martin di San Mamiliano 33580/16 6.01.2016   M  working   ECC1, CAC

 

CACT - 22.10.2017
caccia starne

Plovdiv, Bulgaria

judges: Dragomir Kostadinov, Aleksandar Stoichev, Liubomir Stefanov

No  име на куче
  (dog name)
       PK номер
   (st.book number)
собственик
    (owner)
   водач
  (guide)
резултат
   (result)
 1 Broz di Hristodulu 34339/16 С.Спасов С.Спасов      MB
 2 Westa del Cakic 38031/17 С.Райчев С.Райчев      NQ
 3 Jara du Rio Parana 28092/15 В.Илиев В.Илиев      NQ
 4 Martin di San Mamiliano 33580/16   В.Илиев      NQ
 5 Selena del Traki 34592/16 С.Райчев С.Райчев      NQ
 6 King del Cherni Lom 30435/15 П.Томов Д.Начев      NQ
 7 Pradellinensis Miss 34110/16 В.Илиев В.Илиев      EL

 CACT - 21.10.2017
caccia starne

Plovdiv, Bulgaria

judges: Aleksandar Stoichev, Dragomir Kostadinov, Liubomir Stefanov

No    име на куче
    (dog name)
  PK номер
   (st.book number)
собственик
    (owner)
    водач
    (guide)
резултат
   (result)
 1 Jara du Rio Parana 28092/15 В.Илиев В.Илиев       NQ
 2 Anubis ot Galev Dog F. 31756/16 А.Галев А.Галев       NQ
 3 Martin di San Mamiliano 33580/16   В.Илиев ECC1,CACT
 4 Westa del Cakic 38031/17 С.Райчев С.Райчев       NQ
 5 Rafa del Traki 33643/16 Л.Господинов Л.Господинов       EL
 6 Zivko  (EB) 25986/14 А.Терзийски Д.Начев       NQ
 7 Broz di Hristodulu 34339/16 С.Спасов С.Спасов       NQ
 8 King del Cherni Lom 30435/15 П.Томов Д.Начев     ECC 3
 9 Selena del Traki 34592/16 С.Райчев С.Райчев     ECC 2
 10 Pradellinensis Miss 34110/16 В.Илиев В.Илиев       NQ

 

ИВК
T.A.N.
21.10.2017
Plovdiv, Bulgaria

judges: Lubomir Stefanov

No   име на куче             
   (dog name)
      PK номер
(st.book number)

 
собственик
    (owner)
   водач
  (guide)
  резултат
    (result)
 1 Polo del Traki 34113/16 Л.Господинов Л.Господинов     Т.А.N.
 2 Paris Cherni Lom   Р.Иванов Р.Иванов     Т.А.N.
 3 Eto.O ot Bai Kosta 34277/16 А.Киряков А.Киряков     Т.А.N.
 4 Emili ot Andonov   И.Стаматов И.Стаматов     Т.А.N.

 

                                                                         HAPPY DOG
                                                                     We are the home
                                                                    of healtly pet food!
На 11.11.2017 год. НКК организира ИЛП - THS (изпит за ловна пригодност) и клубен Турнир Св. Хуберт.
Същите ще се проведат на територията на гр.Търговище.

ИЛП - THS
Необходими документи: родословие на кучето, вет.паспорт.
Такса:
50 лв за членове на НКК и 65 лв за външни участници.

Св. Хуберт
(дивеч - волиерен фазан)
Право на участие в турнира имат само ловци с родословни кучета от породата гермаски курцхаар!
Необходими документи:
- Заверени ловен билет и членска карта за текущата 2017 г.
- Редовни документи за носене и употреба на ловно оръжие.
- Ветеринарен паспорт на кучето със поставени необходимите ваксини и обезпаразитявания за 2017 год.
- РОДОСЛОВИЕ на кучето!
Такса:
45 лв на куче и 40 лв за всяко следващо на същия собственик за членове на НКК.
За външни участници - 50 лв.

 

Моля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл: 
sport.nkkb@gmail.com

най късно до 6.11.2017 год. В деня на турнира записвания няма да се извършват!

Необходима информация за записване:

име на куче:........................................................................
име и презиме на водача:....................................................
име и презиме на собственика:.............................................
телефон за връзка:...............................................................
участие в.............................................................................


Спонсори:

HAPPY DOG - Висококачествени храни за кучета!

''Рихтер Фарма" ЕООД
 

Сборен пункт:


За настаняване:
Търговище, хотел Хан Крум
http://www.hotelhankrum.com/


За допълнителна информация:
тел: 0877137942 - Драгомир Костадинов (Спортна дейност НКК)

На 21-22.10.2017 год. в Пловдив/Асеновград НКК организира две състезания с ранг CACT тип есенни, изпит за вродени качества - TAN и Специалка на породата - ЕХРО.
Съдийски състав: Александър Стойчев, Любомир Стефанов, Драгомир Костадинов

Програма:
21.10.2017 год.
1. Състезание с ранг CACT тип есенни
2. Изпит за вродени качества - TAN

7.30ч. - сборен пункт - Пловдив, бензиностанция "Еко" намираща се на Пещерско шосе.

https://bg.fuelo.net/gasstation/id/249?lang=bg

22.10.2017 год.
Състезание с ранг CACT тип есенни

7.30ч. - сборен пункт - Пловдив, бензиностанция "Еко" намираща се на Пещерско шосе.

https://bg.fuelo.net/gasstation/id/249?lang=bg


12.30ч. Специалка на породата - EXPO - Асеновград, к-с 40-те извора.

https://www.google.bg/maps/place/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+%2240-%D1%82%D0%B5+%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%22/@41.9948188,24.9259045,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6de9033b5b855e87!8m2!3d41.9948188!4d24.9259045

За настаняване: Асеновград, к-с "40-те извора".
Марина Григорова. Тел. 024224135. От 9:30 до 17 часа.

СЪСТЕЗАНИЕТО Е ОТВОРЕНО ЗА ВСИЧКИ КОНТИНЕНТАЛНИ ПОРОДИ !

Mоля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл  sport.nkkb@gmail.com  най късно до 14.00 часа на 19.10.2017 год. с текст:


име на куче:........................................................................
име и презиме на водача:....................................................
име и презиме на собственика:.............................................
телефон за връзка:...............................................................
участие в.............................................................................

Такси за участие:
1. Състезание с ранг CACT тип есенни - за членове на НКК, 25лв. на куче и 20лв. на всяко следващо на същия собственик. За външни участници, 35лв. на куче и 30лв. на всяко следващо на същия собственик.
2. ИВК (ТАN) - за членове на НКК - 10лв, за външни - 20лв.
3. ЕХРО - за членове на НКК, 25лв. на куче и 20лв. на всяко следващо на същия собственик. За външни участници, 35лв. на куче и 30лв. на всяко следващо на същия собственик.

За допълнителна информация:
тел: 0877137942 - Драгомир Костадинов (Спортна дейност НКК)

 

НКК  удължава срока за заплащане на дължим членски внос от членове за изтекли години до 20.08.2017 година !
В А Ж Н О!

Подновяване на членство в НКК с прието решение от УС на НКК от 1.08.2017 год.


Освободен член на НКК по Чл. 39. /1/ от Устава на НКК може да кандидатства за подновяване на членство по следния начин:

1. Подаване на молба за членство (като нов член) на емейл  office.nkk@gmail.com или на първото ОС на НКК. В молбата за членство трябва да бъдат вписани и подписани трима гаранти, членове на НКК, които се задължават че при неспазване на Чл. 39. /1/ от Устава на НКК от страна на новоприетия член са длъжни да дадат обяснение пред ОС за действията му, както и да заплатят дължимия членски внос към НКК от въпросния член.
2. Задължително присъствие на Общо събрание при приема му.
3. След разглеждане и евентуално приемане за редовен член на НКК от ОС, заплаща такса (глоба) в размер на 100 лв (сто лева) за подновяване на членство, както и членски внос за съответната година. Членството ще се счита за активно след заплащане на двете такси в срок от 14 дена след приема му на ОС.

УС на НКК

Членове на НКК с неплатен членски внос за две и повече години:

1. Александър Александров
2. Александър Раев
3. Анатоли Андреев
4.
5. Боян Боев
6. Васил Вангелов
7. Виктор Антонов
8. Георги Балджиев
9. Георги Видолов
10. Георги Диков
11. Георгиос Папатеодору
12. Данаил Пантазиев
13. Даниел Димитров
14. Динко Караджов
15. Елин Которов
16. Желчо Генов
17. Ивайло Георгиев
18.
19. Иван Кулев
20. Иван Мишинков
21. Йордан Казаков
22. Красимир Тодоров
23. Любен Балджиев
24. Любомир Маринов
25. Милен Стоянов
26. Петър Радев
27. Петър Рачев
28. Росен Борунов
29. Станислав Филипов
30. Цветан Цветков
31. Юлиян ВиячевЧленове на НКК с неплатен членски внос за 1 година:

1. Бойко Колев - 2016 год.
2. Георги Зозиков - 2016 год.
3. Герасим Гочев - 2016 год.
4. Ангел Иванов Иванов - 2016 год.

 

Моля, членовете на НКК не заплатили членския си внос за предходни години, да го направят по банков път в рамките на 10-дневен срок считан от 14.07.2017 год.
След изтичане на срока, в официалния сайт на НКК ще бъдат публикувани имената на задължените и тия от тях които не са заплащали членски внос от 2015 година напред ще бъдат считани за самоотстранили се и членството им в НКК ще бъде прекратено!

Банкова сметка на НКК България:

Пощенска банка: BIC BPBIBGSF

BG24BPBI79241063910601

УСТАВ
СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 39. /1/ Прекратяване на членство в Сдружението става:

С едностранно писмено волеизявление от страна на члена на Сдружението до УС.

Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете - физически лица, респ. - с прекратяването на членовете юридически лица.

С изключването на член на Сдружението.

При отпадане - поради неплащане на две или повече вноски, системно неучастие в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от две последователни заседания на ОС, наличие на неизпълнение на изискванията на разпоредбата на чл. 36. Тези обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

 
 
 
 

world ch

Derby

DerbyZuchtschau

EXPO
25.03.2017

Pazardzik, Bulgaria

judges: Istilian Marinkov, Liubomir Stefanov, Dragomir Kostadinov


 

No Име
Dog's name
ПК дата на раждане
date of birth
Собственик
Owner
пол
sex
клас
class
Резултат
Result
 1 Selena del Traki 34592/16 12.09.2016 С.Райчев   F puppy

VP1,
BIS Puppy

 2 Westa del Cakic     С. Райчев   F puppy VP2
 3 Besna von Monster Power 33709/16 10.07.2016 С. Спасов   F puppy VP3
 4 Monika from Vetrenski 32356/16 27.02.2016 П. Ветренски   F junior ECC1,
BJ
 5 Miia from Vetrenski 32353/16 27.02.2016 Н. Николова   F junior ECC
 6 Mira from Vetrenski 32358/16 27.02.2016 М. Кръстев   F junior ECC
 7 Biba di San Fiorano 33716/16 14.03.2016 Р. Василев   F junior ECC2
 8 Rafa del Traki 33643/16 29.06.2016 Л. Желев   F junior ECC
 9 Naysa Cherni Lom 31755/16 31.12.2015 И. Танев   F junior ECC
10 Pradellinensis Miss 34110/16 08.05.2016 В. Илиев   F junior ECC3
11 Marta from Vetrenski 32359/16 27.02.2016 П. Ветренски   F junior ECC
12 Molly del Traki 29852/15 20.06.2015 Р. Василев   F interm ECC1,
CAC
13 Mira Cherni Lom 30798/15 19.09.2015 Х. Христов   F interm ECC2,
R.CAC
14 Gea from Vetrenski 16762/11 07.05.2011 Х. Петков   F  open ECC2,
R.CAC
15 Explosion von Baden   02.10.2015 Г. Желев   F  open ECC1,
CAC
16 Timon del Traki 34584/16 19.09.2016 Р. Тодоров   M  baby VP
17 Emo ot Bai Kosta 34275/16 02.09.2016 М. Истанбули   M  puppy VP
18 Nazar Cherni Lom 31753/16 31.12.2015 И. Танев   M  junior ECC3
19 Nero Cherni Lom 31752/16 31.12.2015 И. Димитров   M  junior ECC2
20 Markus from Vetrenski 32351/16 27.02.2016 Б. Димов   M  junior ECC
21 Major du Rio Parana 35419/17   Д. Костадинов   M  junior ECC
22 Broz di Hristodulu 34339/16 20.01.2016 С. Спасов   M  junior ECC1, BJ,
BOB
23 Mike del Traki 29851/15 20.06.2015 П. Пенев   M interm ECC2,
R.CAC
24 Martin di San Mamiliano 33580/16 06.01.2016     M interm ECC1,
CAC
25 Ares 24775/14 24.02.2013 Р. Василев   M open ECC1,
CAC
26 Jaar from Vetrenski 22938/13 02.07.2013 Т. Трясков   M open ECC2,
R.CAC
27 Darko from Vetrenski 19887/12 17.07.2012 П. Ветренски   M work ECC2,
R.CAC
28 Thor del Cherni Lom 22514/13 22.05.2013 П. Бонев   M work ECC1,
CAC


 

CACT - 25.03.2017
тип пролетни FCI (caccia starne)

Pazardzik, Bulgaria

judges: Istilian Marinkov, Dragomir Kostadinov

 

No   име на куче
   (dog name)
PK номер
 
собственик
  
   водач
 
 резултати
   (results)
 1 Raul 29160/15 В.Илиев В.Илиев         ---
 2 Thor Cherni Lom 22514/13 П.Бонев П.Бонев         ---
 3 Broz di Hristodulu 34339/16 С.Спасов С.Спасов         ---
 4 Enya del Traki 23473/13 Г.Андонов Г.Андонов         ---
 5 Jara du Rio Parana 28092/15 Д.Костадинов В.Илиев         ---
 6 Rafa del Traki 33643/16 Л.Желев Л.Желев         ---
 7 Martin Di San Mamiliano 33580/16   В.Илиев         ---
 8 King Cherni lom 30435/15 П.Томов Д.Начев         ---
 9 Zile (EB) 25986/14 А.Терзийски Д.Начев         ---
10 Darko from Vetrenski 19887/12 П.Ветренски П.Ветренски         ---
11 Kaien from Vetrenski 29505/15 П.Ветренски П.Ветренски       ECC
12 Mira del Globoder (EB) JR716672Eb Иво Сулев Иво Сулев         ---

 

ИВК
T.A.N.
25.03.2017
Pazardzik, Bulgaria

judges: Lubomir Stefanov

 

No   име на куче
   (dog name)
PK номер
(st.book number)

 
собственик
    (owner)
    водач
   (guide)
   резултат
     (result)
 1 Monika from Vetrenski 32356/16 П.Ветренски П.Ветренски     Т.А.N.
 2 Maksimus from Vetrenski 32352/16 П.Ветренски П.Ветренски       Т.А.N.
 3 Marta from Vetrenski 32359/16 П.Ветренски П.Ветренски     Т.А.N.
 4 Niko from Vetrenski 33761/16 П.Ветренски П.Ветренски     Т.А.N.
 5 Besna von Monster Power 33709/16 К.Кирилова С.Спасов     Т.А.N.
 6 Mira Cherni Lom 30798/15 Хр.Христов Хр.Христов     Т.А.N.
 7 Nero Cherni Lom 31752/16 И.Димитров И.Димитров     Т.А.N.
 8 Neptun from Vetrenski 33764/16 К.Инджов К.Инджов     Т.А.N.
 9 Emo ot Bai Kosta 34275/16 М.Истанбули М.Истанбули     Т.А.N.
10 Odin del Traki 33233/16 Д.Велев Г.Андонов     Т.А.N.
11 Nora from Vetrenski 33768/16 К.Инджов Д.Петков     Т.А.N.
12 Otto del Traki 33232/16 Г.Андонов Г.Андонов     Т.А.N.
13 Miia from Vetrenski 32353/16 Н.Николова Н.Николова     Т.А.N.
14 Mesi del Rade Savic   Б.Димов Б.Димов     Т.А.N.
15 Biba di San Fiorano 33716/16 Р.Василев Р.Василев     Т.А.N.
16 Mira from Vetrenski 32358/16 М.Кръстев М.Кръстев     Т.А.N.
17 Major du Rio Parana 35419/17 Д.Костадинов Д.Костадинов     Т.А.N.


 

На 25.03.2017 год. в гр.Пазарджик НКК ще проведе състезание тип пролетни (caccia starne) с ранг CACT, Специалка на породата EXPO и TAN.

Mоля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл sport.nkkb@gmail.com най късно до 14.00 часа на 24.03.2017 год. с текст: - име на куче, име и презиме на водача, име и презиме на собственика, телефон за връзка, участие в....

СЪСТЕЗАНИЕТО Е ОТВОРЕНО ЗА ВСИЧКИ КОНТИНЕНТАЛНИ ПОРОДИ !

Такси за участие:
CACT:
Членове на НКК - 25лв и по 20лв на всяко следващо куче.
Нечленове на НКК - 35лв и по 30лв на всяко следващо куче.
ИВК - TAN
Членове на НКК - 10лв на куче
Нечленове на НКК - 20лв на куче
Специалка - ЕХРО
Членове на НКК - 25лв и по 20лв на всяко следващо куче.
Нечленове на НКК - 35лв и по 30лв на всяко следващо куче.

ТАКСА ВОДАЧИ НА ГАРИ (ЗА ПАЗАРДЖИК):
- 5 лв на куче участващо на ЦАЦТ или ИВК


Съдийски състав:

Състезание тип пролетни (caccia starne) - CACT
Истилиан Маринков, Драгомир Костадинов

ИВК - TAN
Любомир Стефанов

Специалка - ЕХРО
Истилиан Маринков, Любомир Стефанов, Драгомир Костадинов

 

Сборен пункт за CACT и ИВК  7.30-8.00 часа на бензиностанция "Еко".
https://bg.fuelo.net/gasstation/id/274?lang=bg

EXPO (Специалка), 14.30ч. - центъра на с.Добровница.

За настаняване:
Комплекс 40-те извора, Асеновград
тел: +359 2 422 41 35


За допълнителна информация:
0877137942 - Драгомир Костадинов

РЕЗУЛТАТИ:

CACT - 18.03.2017
тип пролетни FCI (caccia starne)

Plovdiv, Bulgaria

judges: Petar Vetrenski, Aleksandar Stoichev

No   име на куче
   (dog name)
PK number собственик
    (owner)
     водач
    (guide)
резултат
  (result)
1 Jara du Rio Parana PK 28092/15 Д.Костадинов В.Илиев        --
2 Raul PK 29160/15 В.Илиев В.Илиев        --
3 Martin di San Mamiliano     В.Илиев        --
4 Zile (ep.breton) PK25986/14 А.Терзийски Димчо Начев        --
5 Amor ot Filibeto PK25523/14 Драган Рангелов Драган Рангелов        --
6 Flora del Traki PK26138/14 Стоян Шейтанов Стоян Шейтанов        --
7 King Cherni Lom PK30435/15 Пламен Томов Димчо Начев        --
8 Anubis ot Galev DogsFarm PK31756/16 Асен Галев Асен Галев        --
9 Zona from Vetrenski PK23771/13 Огнян Върбанов Огнян Върбанов        --

 

 

ИВК
T.A.N.
18.03.2017
Plovdiv, Bulgaria

judges: Lubomir Stefanov

No   име на куче
   (dog name)
PK number собственик
    (owner)
    водач
   (guide)
   резултат
     (result)
1 Nazar Cherni Lom PK31753/16 Иво Танев Иво Танев      Т.А.N.
2 Naik from Vetrenski PK33759/16 Кузман Инджов Кузман Инджов      Т.А.N.
3 Asta ot Galev Dogs F PK31759/16 Васил Кирилов Васил Кирилов      Т.А.N.
4 Markus from Vetrenski   Георги Стоянов Борислав Димов      Т.А.N.
5 Odo del Traki PK33233/16 Янко Янков Янко Янков      Т.А.N.
6 Azara ot Galev Dogs F   Николай Неделчев Хиколай Неделчев      Т.А.N.
7 Ahil ot Balkanski Dog F PK32360/16 Стоян Шейтанов Стоян Шейтанов      Т.А.N.
8 Melba du N aux N PK34438/16 Евгени Атанасов Евгени Атанасов      Т.А.N.
9 Naysa Cherni Lom PK31755/16 Иво Танев Иво Танев      Т.А.N.
10 Neptun from Vetrenski PK33764/16 Кузман Инджов Кузман Инджов  not passed
11 Nora from Vetrenski PK33768/16 Кузман Инджов Делян Петков  not passed
12 Explosion von Baden   Георги Желев Георги Желев      Т.А.N.

 

Във връзка с мероприятията на 18.03.2017 год. в гр.Пловдив моля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл sport.nkkb@gmail.com най късно до 14.00 часа на 17.03.2017 год. с текст: - име на куче, име и презиме на водача, име и презиме на собственика, телефон за връзка, участва в.....

В случай на липса на заявки, мероприятията няма да се проведат!

СЪСТЕЗАНИЕТО Е ОТВОРЕНО ЗА ВСИЧКИ КОНТИНЕНТАЛНИ ПОРОДИ !


Такса за участие на членове на НКК - 25лв и по 20лв на всяко следващо куче.
Такса за участие на нечленове на НКК - 35лв и по 30лв на всяко следващо куче.

Сборен пункт за ЦАЦТ и ИВК, 7.30-8.00 часа на бензиностанция "Еко" намираща се на пещерско шосе.

https://www.google.bg/maps/place/%D0%95%D0%BA%D0%BE/@42.1309013,24.6867431,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x94fe4d011912247c

За настаняване:
Комплекс 40-те извора, Асеновград
тел: +359 2 422 41 35

Съдийски състав:
Петър Ветренски, Александър Стойчев


За допълнителна информация:
0877137942 - Драгомир Костадинов

Световен шампионат Германски Курцхаар, пролет 2017.
8-9.03.2017,
Задар, Хърватска

РЕЗУЛТАТИ:

https://drive.google.com/file/d/0BxkFf5_YuABoeDdjLWZwRmN2Qms/view

CACT - 18.02.2017
тип пролетни FCI (caccia starne)

Yambol, Bulgaria

judges: Aleksandar Stoichev, Dragomir Kostadinov

 

No име на куче
 (dog name)
водач
(guide)
собственик
  (owner)
резултати
 (results)
 1 Enya del Traki Георги Андонов Георги Андонов         --
 2 Thor del Cherni Lom Валентин Илиев Петър Бонев         --
 3 Raul Валентин Илиев Валентин Илиев         --
 4 Martin di San Mamiliano Валентин Илиев Алберто Мелони         --
 5 Bros di Christodoulu Спасимир Спасов Спасимир Спасов         --
 6 Jara du Rio Parana Валентин Илиев Д. Костадинов ECC, CACT
 7 King del Cherni Lom Димчо Начев Пламен Томов         --
 8 Anubis ot Galev dogs farm Асен Галев Асен Галев         --

 

Селектиран отбор след квалификация за Световен шампионат Германски Курцхаар 8-9.03.2017 год. Задар, Хърватска
Селектори:
Александър Стойчев, Драгомир Костадинов


Team Bulgaria for World Championship Deutsch Kurzhaar, 8-9 February 2017 Zadar, Croatia
(after qualification)

Selectors:
Aleksandar Stoichev, Dragomir Kostadinov

 No            dog name   PK number     guide        owner
  1 Jara du Rio Parana PK 28092/15 V. Iliev D. Kostadinov
  2 King del Cherni Lom PK 30435/15 D. Nachev P. Tomov
  3 Raul PK 29160/15 V. Iliev V. Iliev
  4 Thor del Cherni Lom   V. Iliev P. Bonev
 Res Anubis ot Galev Dog F PK 31756/16 A. Galev A. Galev


ИВК
T.A.N.
18.02.2017
Yambol, Bulgaria

judges: Aleksandar Stoichev, Dragomir Kostadinov

No            име на куче
           (dog name)
PK number   водач
  (guide)
собственик
    (owner)
резултат
  (result)
 1 Eto.O ot Bai Kosta PK 34277/16 А. Киряков А. Киряков not passed
 2 Mike del Traki PK 29851/15 П. Пенев П. Пенев    T.A.N.
 3 Pradellinensis Sandra   В. Илиев В. Илиев    T.A.N.
 4 Molly del Traki PK 29852/15 Д. Начев Р. Тричков    T.A.N.
 5 Bolivia von den Donau-Wirbeln  PK 33336/16 Г. Тодоров Г. Тодоров    T.A.N.

 

В А Ж Н О

Сборен пункт за насрочените мероприятия в Ямбол на 18.02.2017 год., в 8.00 часа на бензиностанция ЛУКОЙЛ намираща се на автомагистрала Тракия след разклона за ЯМБОЛ - ШУМЕН за идващите от посока София. За идващите от посока Бургас, 20 км след разклона за КАРНОБАТ, преди самата бензиностанция има отворена бариера и изход от автомагистралата.

Виж карта:
https://www.google.bg/maps/place/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB/@42.5504133,26.6236659,12z/data=!4m8!1m2!2m1!1z0LvRg9C60L7QudC7!3m4!1s0x0:0xecc4662a74e7ccc0!8m2!3d42.5564154!4d26.6850615

Информация за настаняване на идващите от петък - 17.02.2017 год.:
0894396939
Валентин Илиев

                         Общо Събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ

  Управителния съвет на НККБ, свиква годишно Общо Събрание на 4 февруари 2017 год. от 14.00 часа в залата на читалището в с. Труд, област Пловдив което ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
 

 1. Отчет на Управителния съвет  за дейността на изминалия период.
 2. Отчет на ОРД.
 3. Финансов отчет за периода 2016 -2017 г.
 4. Освобождаване на Управителен съвет и Председател на УС. Избор на нов Управителен съвет и Председател
 5. Прием на нови членове.
 6. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе от 15:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

УС на НККБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година!

 

/ AVALANCHE of NASLUKA /

 
Водач (Fuhrer): Danislav Nikolov
Собственик (Eigentumer): Vasil Todorov
 
VGP - III-275
22-23.10.2016, Asenovgrad, Bulgaria
 

Поради липса на подадени заявки, състезанието на бекас обявено за 26.11.2016 год. в Балчик, няма да се проведе!

                                                      СЪСТЕЗАНИЕ НА БЕКАС

На 26.11.2016 год. в гр.Балчик, НКК организира състезание на горски бекас с присъждане на CACT.
Такса за участие 30 лв. на куче и 25 лв. за всяко следващо на един и същ собственик за членове на НКК и 50 лв. за външни участници.
Съдии: Истилиан Маринков ....
Моля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл office.nkk@gmail.com най късно до 24.11.2016 год. с текст: - име на куче, име и презиме на водача, име и презиме на собственика, телефон за връзка.

 

St.Hubert
30.10.2016  Yambol, Bulgaria

Judges:
bat 1: Mariana Murarescu, Dragomir Kostadinov
bat 2: Aleksandar Stoichev, Valentin Iliev

 

No Име на състезател Име на куче Класиране
1 Атанас Киряков Guard del Cakic 1-во място
2 Петър Ветренски Kaien from Vetrenski 3-то място
3 Димчо Начев Eger ot Marta BG  
4 Атанас Атанасов Giani del Traki  
5 Георги Андонов Enya del Traki  
6 Георги Андонов Cruz del Traki  
7 Георги Андонов Rija  
8 Георги Кацаров Viktor von den Donau-Wirbeln  
9 Турхан Ибрям Izzy from Vetrenski 2-ро място
10 Турхан Ибрям Morena vom Balkanite  
11 Пейо Пеев Kent del Traki  
12 Спасимир Спасов Broz di Hristodulu  
13 Петър Ветренски Darko from Vetrenski 4-то място
14 Ивайло Мишонов Irbis vom Haus Pav  
15 Борислав Димов Lea del Traki  

 

 

EXPO

Специализирана изложба
 30.10.2016
 Yambol, Bulgaria

 judges: Mariana Murarescu, Aleksandar Stoichev

 

No      Име
 (Dog's name)
  ПК номер Собственик
    (Owner)
Пол
(Sex)
    Клас
   (Class)
Резултат
   (Result)
1 Besna vom Monster Power PK33709/16 Спасимир Спасов F baby VP1,
baby BOS
2 Broz di Hristodulu PK34339/16 Спасимир Спасов M junior ECC
3 Kaien from Vetrenski PK29505/15 Петър Ветренски M intermediate ECC
4 Carlos ot Andonov PK30430/15 Георги Андонов M intermediate ECC
5 Kent del Traki PK28926/15 Пейо Пеев M intermediate ECC
6 Apolo vom Monster Power PK29857/15 Теньо Тенев M intermediate ECC, R.CAC
7 King del Cherni Lom
PK30435/15
Пламен Томов M intermediate ECC, CAC
8 Alba ot Milenov PK29064/15 Митко Стефанов F intermediate ECC, R.CAC
9 Moraine vom Balkanite PK27458/14 Турхан Ибрям F intermediate ECC
10 Lea del Traki PK29509/15 Борислав Димов F intermediate ECC, CAC
11 Lord vom Balkanite PK26493/14 Турхан Ибрям M open ECC, CAC
12 Nix vom Holtvogt Zb.Nr.0921/13 Николай Каров M open ECC
13 Irbis von Hause Pav PK21492/13 Ивайло Мишонов M open disqualific.
14 Izzi from Vetrenski PK26125/14 Турхан Ибрям F open ECC, CAC, BOB
15 Eger of Marta BG CH PK19877/12 Димчо Начев M working ECC, R.CAC
16 Darko from Vetrenski PK26128/14 Петър Ветренски M working ECC,CAC, BOS

 

T.W.C.
 30.10.2016
 Yambol, Bulgaria

 judges: Mariana Murarescu, Dragomir Kostadinov

No име на кучето
(dog name)
ПК номер
(Pedigree No)
водач
(guide)
собственик
(owner)
резултати
(results)
1 Nix vom Holtvogt ZB.Nr. 0921/13 Nikolai Karov Nikolai Karov   not passed
2 Lord vom Balkanite PK26493/14 Turhan Ibriam Turhan Ibriam     T.W.C.
3 Kaien from Vetrenski PK29505/15 P.Vetrenski P.Vetrenski     T.W.C.
4 Izzy from Vetrenski PK26125/14 Turhan Ibriam Turhan Ibriam     T.W.C.
5 Avalanche of Nasluka PK 23955/14 T. Angelova T. Angelova     T.W.C.
6 Viktor von den Donau-Wirbeln PK 31761/16 Georgi Kacarov Georgi Kacarov     T.W.C.
7 Broz di Hristodulu PK34339/16 S.Spasov S.Spasov     T.W.C.


 

 

T.W.C.
 16.10.2016
 Silistra, Bulgaria

 judges: Petar Vetrenski, Dragomir Kostadinov


 

No име на куче
(dog name)
ПК номер
(pedigree No)
водач
(guide)
собственик
(owner)
резултати
(results)
1 Eclipse del Traki PK23469/13 Miroslav Marinov Miroslav Marinov     T.W.C.
2 Kent del Traki PK28926/15 Peio Peev Peio Peev     T.W.C.


 

                                    

 

 

T.A.N.
 29.10.2016
 Yambol, Bulgaria

 judges: Mariana Murarescu, Dragomir Kostadinov

 

No име на кучето
 (dog name)
PK номер
(pedigree No)
водач
(guide)
собственик
  (owner)
резултати
 (results)
1 Carlos ot Andonov PK29509/15 Georgi Andonov Georgi Andonov       TAN
2 Pradellinensis Mis   Valentin Iliev Valentin Iliev       TAN
3 Moli del Traki PK29852/15 Georgi Georgiev Romeo Trichkov   not passed
4 Bolivia von den Donau-Wirbeln PK33336/16 Georgi Todorov Georgi Todorov   not passed
5 Lea del Traki PK29509/15 Borislav Dimov Borislav Dimov       TAN
6 King del Cherni Lom
PK30435/15
Dimcho Nachev Plamen Tomov       TAN
7 Mike del Traki PK29851/15 Penko Penev Penko Penev   not passed
8 Broz di Hristodulu PK34339/16 Spasimir Spasov Spasimir Spasov       TAN
9 Arven ot Galev Dogsfarm PK31758/16 Asen Galev Rumen Terziev   not passed
10 Apolo vom Monster Power PK29857/15 Tenio Tenev Tenio Tenev       TAN
11 Mika del Traki PK29853/15 Georgi Iocov Georgi Iocov   not passed
12 Azara ot Galev Dogsfarm PK31760/16 Asen Galev Asen Galev   not passed
13 Anubis ot Galev Dogsfarm PK31756/16 Asen Galev Asen Galev       TAN
14 Melba du Nid aux Nobles COR A 4157-16/119 Evgeni Atanasov Evgeni Atanasov  not passed

На мероприятията в Ямбол на 29/30.10.2016 год. гост на НКК ще бъде Бора Костич - Сърбия!
От 19.00 часа в залата на хижата за настаняване, НКК организира и семинар на тема:
- Тренировъчен процес на състезателното куче и техника на водене в пролетни и есенни сътезания от тип фиелд триал, практичен лов и други.
Лектори: Бора Костич - Сърбия и Мариана Мурареску - Румъния
Всичко това представено през погледа на състезател спечелил Световна титла и международни съдии по работа, съдили и съдещи в Европа състезаия от такъв тип.

 

       Информация за мероприятията в Ямбол на 29-30.10.2016 год.

      29.10.2016 год - ИВК, Специалка
      30.10.2016 год - клубен турнир Св. Хуберт, ИП (изпит за пригодност)

Такси:

ИВК - 10 лв за членове на НКК и 20 лв за външни участници.
ИП - 25 лв за членове на НКК и 45 лв за външни участници.
Специалка - 25 лв на куче и 20 лв за всяко следващо на един и същ собственик за членове на НКК и 45 лв за външни участници.
Забележка:
ИВК /TAN/ (изпит за вродени качества) - участват кучета до 20 месечна възраст!
ИП /TWC/ (изпит за ловна пригодност/ - участват кучета без ограничение на възраста!
Необходими документи:
Родословие, ветеринарен паспорт, работна книжка, членска карта (НКК) на собственика.

Св.Хуберт (дивеч - волиерен фазан) - 35 лв за членове на НКК и 50 лв за външни участници, като същите имат право да участват само с кучета от породата германски курцхаар!
Необходими документи:
- Заверени ловен билет и членска карта за текущата 2016 г.
- Редовни документи за носене и употреба на ловно оръжие.
- Ветеринарен паспорт на кучето със поставени необходимите ваксини и обезпаразитявания за 2016 год.
- РОДОСЛОВИЕ на кучето!

Моля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл: office.nkk@gmail.com , най късно до 22.10.2016 год. с текст: - име на куче, име и презиме на водача, име и презиме на собственика, телефон за връзка и участие в......(ИВК, ИП, Специалка, Св.Хуберт).[/b]


Съдии:
ИВК /TAN/ - Мариана Мурареску - Румъния, Драгомир Костадинов
Специалка /ЕХРО/ - Мариана Мурареску - Румъния, Александър Стойчев
ИП (TWC) - Александър Стойчев

Спонсори:

София ООД - храни за кучета NUTRIVET, WINNER PLUS,

Месокомбинат "Бай Течо" гр. Ямбол


Сборен пункт:

На 29.10.2016 год. в 8.00 часа на бензиностанция ПЕТРОЛ, намираща се на входа от авто магистрала Тракия (главен път Ямбол - Сливен).
Потегляне към терените за ИВК в 8.30 ч. !!!

Местоположение на хижа за настаняване (договорена за 28-29-30.10.2016 год.):

GPS координати:  42.449841, 26.653152

http://www.lasto-bg.com/useful_coordinates.html

Снимка:

http://prikachi.com/images/308/8469308M.jpg

Карта:

https://www.google.bg/maps/@42.4497865,26.6533103,285m/data=!3m1!1e3

Тройна стая - 45 лв + 2.50лв на човек за използване на кухня.

 

Поради липса на подадени заявки, състезанието обявено за 22.10.2016 год. в гр. Пловдив няма да се проведе!

Поради липса на подадени заявки до момента е възможно да отпаднат и мероприятията насрочени за 22.10.2016 год в Пловдив и 28-29.10.2016 год в Ямбол!
Моля, обърнете внимание на крайните срокове за подаване на заявки!

В А Ж Н О !
Във връзка с обявените мероприятия на 5-6.11.2016 год. в гр. Ямбол, датите за провеждане се променят на 29-30.10.2016 год. поради президентските избори които предстоят.
Моля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл office.nkk@gmail.com най късно до 22.10.2016 год. с текст: - име на куче, име и презиме на водача, име и презиме на собственика, телефон за връзка и участие в......(ИВК, ИП, Специалка, Св.Хуберт).


Съдии:
ИВК /TAN/ - Мариана Мурареску - Румъния, Драгомир Костадинов
Специалка /ЕХРО/ - Мариана Мурареску - Румъния, Александър Стойчев
ИП (TWC) - Александър Стойчев
 

На 16.10.2016 год. в гр. Силистра НККБ организира ИП /изпит за пригодност/.
Такса за участие - 15 лв. (на куче) за членове на НККБ и 30 лв. за външни участници.
Съдий: Александър Стойчев, Драгомир Костадинов


За допълнителна информация и записвания: 0877137942 - Драгомир Костадинов

На 22.10.2016 год. в гр.Пловдив ще се проведе Практичен лов (caccia pratica).
Моля, желаещите да участват да подадат заявки на емейл office.nkk@gmail.com най късно до 15.10.2016 год. с текст: - име на куче, име и презиме на водача, име и презиме на собственика, телефон за връзка.

Поради липса на подадени заявки, състезанието обявено на 1.10.2016 год. в гр. Пазарджик няма да се проведе!

 

Calendar autumn - 2016

                                                        ЧЕСТИТО НА БЪЛГАРИЯ,
      ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ПОРОДАТА ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР!
СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР 2016

Ниш/Сърбия

отбор БЪЛГАРИЯ
ВИЦЕ СВЕТОВЕН ШАМПИОН 2016


резултати:

23.03. 2016
Thor del Cherni Lom - MB
Jara du Rio Parana -  --
Darko from Vetrenski -  --
Ero from Vetrenski - ECC II

24.03.2016
Thor del Cherni Lom -  --
Jara du Rio Parana - ECC, R.CACT
Darko from Vetrenski -  --
Ero from Vetrenski - MB

на снимката от ляво на дясно:

Thor del Cherni Lom - Боян Боки Джордевич
Jara du Rio Parana - Валентин Илиев
Darko from Vetrenski - Петър Ветренски
Eger ot Marta BG - Димчо Начев
Ero from Vetrenski - Борислав Димов

 СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР 2016
Ниш/Сърбия

3-то индивидуално
ECC R.CACТ  Jara du Rio Parana
собственик: Драгомир Костадинов
водач: Валентин Илиев

 

Отбор България за Световен шампионат германски курцхаар 23/24.03.2016 год Ниш/Сърбия

селектори:
Александър Стойчев, Истилиан Маринков, Любомир Стефанов


 

Eger ot Marta Bg - Димчо Начев
Ero from Vetrenski - Борислав Димов
Jara du Rio Parana - Валентин Илиев
Darko from Vetrenski - Петър Ветренски

резерва:
Thor del Cherni Lom - Boki Djordjevic (Петър Бонев)


Участвали кучета:

Amor ot Filibeto - Д. Енчев
Eger ot Marta BG - Д. Начев
Gerry del Traki - В. Илиев
Jara du Rio Parana - В. Илиев
Ero from Vetrenski - Б. Димов
Thor del Cherni Lom - Б. Джорджевич (П. Бонев)
Jetta del Cherni Lom - Б. Джорджевич (П. Бонев)
Darko from Vetrenski - П. Ветренски
M-Flesh del Cakic - С. Райчев
Blo del Traki - С. Балкански

В А Ж Н О !

Във връзка с окончателното сформиране на отбора за участие на Световно първенство курцхаар на 23-24.03.2016 Ниш/Сърбия, на 13.03.2016 в гр.Пловдив ще се проведе вътрешно клубно състезание тип пролетни (caccia starne). Сборен пункт в 7.30-8.00 на бензиностанция "ЕКО", намираща се на пещерско шосе.

За допълнителна информация:
email: pedigree.nkk@gmail.com

0899190772 - Александър Стойчев

CAC Club show 6.03.2016


  TAN - 5.03.2016

 CACT - 6.03.2016

CACT - 5.03.5016

CACT 5.03.2016

                                   СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР
                                                    Ниш, Сърбия 22-24 март 2016 год.

                                                      ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Програма за мероприятията в гр. Пловдив на 27.02.2016г.

26.02.2016 год.

От 20.00 часа техническа конференция и весела част в хотел "Бунара" в Брестник.

Желаещите за настаняване моля да направят своите резерваций на:

http://www.bunara.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8

27.02.2016 год.

Сборен пункт за CACT и ИВК на бензиностанция "Еко" намираща се на пещерско шосе:

https://www.google.bg/maps/place/%D0%95%D0%BA%D0%BE/@42.1309013,24.6867431,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x94fe4d011912247c

Час на записване от 7.00 до 7.30 часа!

Общо събрание на НККБ
от 15.00 часа в залата на читалището в с. Труд, област Пловдив

Съдийски състав:
Александър Стойчев, Истилиан Маринков, Любомир Стефанов


Такси за участие:

CACT
25 лв. на куче и за всяко следващо над едно по 15 лв. за членове на НККБ.
40 лв на куче и за всяко следващо над едно по 25 лв. за външни участници.

ИВК 
10 лв. на куче за членове на НККБ.
20 лв. за външни участници.

За допълнителна информация:
email: pedigree.nkk@gmail.com

0899190772 - Александър Стойчев

                                                                МЕРОПРИЯТИЯ
                                                      ПРОЛЕТЕН КАЛЕНДАР 2016

 

   дата                                                  тип местонахождение
27.02.2016 Състезание с ранг CACT тип пролетни (caccia starne) Пловдив
  Квалификация за определяне на отбор за Световна купа курцхаар - 23/24.03.2016 Ниш/Сърбия Пловдив
  Изпит за вродени качества (TAN) Пловдив
  ОС на НККБ Пловдив
5.03.2016 Състезание с ранг CACT тип пролетни (caccia starne) Пазарджик
  Изпит за вродени качества (TAN) Пазарджик
  Специалка на породата Пазарджик
6.03.2016 Състезание с ранг CACT тип пролетни (caccia starne) Пазарджик
  Изпит за вродени качества (TAN) Пазарджик
2.04.2016 Състезание с ранг CACT тип пролетни (caccia starne)  
  Изпит за вродени качества (TAN)  

 

                         Общо събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ

  Управителния съвет на НККБ, свиква годишно редовно Общо събрание на 27.02. 2016 год. от 15.00 часа в залата на читалището в с. Труд, област Пловдив което ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
 

 1. Отчет на Управителния съвет  за дейността на изминалия период.
 2. Отчет на ОРД.
 3. Финансов отчет за периода 2015 -2016 г.
 4. Прием на нови членове.
 5. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе един час по-късно, 16:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите." 

УС на НККБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година!

 

 На снимката от ляво на дясно:
 клас: Открит

 Петър Бонев с Лорд дел Черни Лом - 4-то място
 Борислав Димов с Еро от Ветренски - 1-во място
 Димчо Начев с Егер от Марта БГ и Ирбис вом Хаус Пав - 2-ро и 3-то място

 

 На снимката от ляво на дясно:
 клас: Млади
 Турхан Ибрям с Изи фром Ветренски и Морена вом Балканите - 1-во и 2-ро място

 

 

На снимката от ляво на дясно:
Александър Стойчев - съдия
Красимир Игнатов с Голда дел Траки - победител на изложбата, клубен шампион 2015

Димчо Начев с Егер от Марта БГ - вице клубен шампион 2015
Валентин Илиев

 

На снимката от ляво на дясно:
Милен Миленов с Амба от Миленов - победител в клас подрастващи
Бейсим Карип с Алис от Миленов - втора в клас подрастващи
Красимир Игнатов с Голда дел Траки - победител на изложбата
Димчо Начев с Егер от Марта БГ - второ най-добро куче на изложбата и Ирбис вом Хаус Пав - победител в клас междинен
Стефан Балкански с Ирма дел Траки - трета в клас подрастващи

 


 

В А Ж Н О!

Местоположение на хижа за настаняване за предстоящото мероприятие на 21/22.11.2015 год.:

GPS координати:  42.449841, 26.653152

http://www.lasto-bg.com/useful_coordinates.html

Снимка:

http://prikachi.com/images/308/8469308M.jpg

Карта:

https://www.google.bg/maps/@42.4497865,26.6533103,285m/data=!3m1!1e3

Поради повишения брой записали се участници за Св.Хуберт е извършена промяна в реда на мероприятията в Ямбол, или:

21.11.2015 год. -  ИВК, специалка на породата с присъждане на титла ЦАЦ
22.11.2015 год. - Св. Хуберт, ИП

Сборен пункт:
На 21.11.2015 год. в 8.00 часа на бензиностанция ПЕТРОЛ, намираща се на входа от авто магистрала Тракия (главен път Ямбол - Сливен).

Специализираната изложба на породата ще се проведе след приключване на изпита ИВК.
 

Съдийски състав:
Александър Стойчев
Истилиан Маринков
Любомир Стефанов

 

Сборен пункт - карта:

https://www.google.bg/maps/place/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%22%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%22/@42.4981838,26.4807996,1320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xa06763f57be4e469!6m1!1e1
 

 

На вниманието на всички желаещи да участват в мероприятето организирано от НККБ на 21/22.11.2015 год. в гр. Ямбол!

Молим желаещите за участие да изпратят заявки за участие най късно до 10.11.2015 год на емейл: pedigree.nkk@gmail.com

В случай че броя на записаните кучета е под 10 за ИП и под 15 за специалката, мероприятието няма да се проведе!

Сборен пункт за мероприятието в гр. Пловдив на 10.10.2015г. е на бензиностанция "Еко" намираща се на пещерско шосе.
Час на записване 7.30-8.00 часа!
За всякаква допълнителна информация: 0899190772 - Александър Стойчев
Съдийски състав:
Истилиан Маринков, Любомир Стефанов

Промяна в датите за провеждане на Solms/AZP.

Изпитанията ще се проведат на 6/7/8 ноември 2015 на територията на ЛРС Пазарджик.

НККБ организира на 10 октомври 2015 год. в терените на Прослав /Пловдив/ състезание тип есенни - Практичен лов (caccia pratica). Дивеч: пъдпъдък, яребица.
Такса за участие - 20 лв (на куче) за членове на НККБ и 40 лв за външни участници.
 


Информация относно съдий, сборен пункт и др. ще бъдат публикувани допълнително!

*****************************************************************************************

 

НККБ организира на 21/22 Ноември 2015 год. в гр. Ямбол:

21.11.2015

1. Изпит за вродени качества (дивеч - яребица)
2. Изпит за пригодност (дивеч - волиерен фазан)

22.11.2015

3. Клубен турнир "Св.Хуберт"(дивеч - волиерен фазан)
2. Специалка на породата


Такси за участие:

1. ИВК / TAN - изпит за вродени качества.

Такса за участие - 10 лв (на куче) за членове на НККБ и 20 лв за външни участници.

2. ИП / TWC - изпит пригодност.

Такса за участие - 25 лв (на куче) за членове на НККБ и 40 лв за външни участници.

4.Клубен турнир Св.Хуберт - 25 лв (на куче) за членове на НККБ и 35 лв за външни участници.
Забележка: външни участници имат право да участват само с кучета от породата Германски Курцхаар!  

3. Специалка на породата.

Такса за участие - 20 лв на куче и 15 лв за всяко следващо над едно за членове на НККБ и 35 лв за външни участници.

 

Молим желаещите за участие да изпратят заявки за участие най късно до 10.11.2015 год на емейл: pedigree.nkk@gmail.com

Формата за заявка трябва да съдържа следните данни:


име на кучето:....................................................

ПК номер:............................................................

дата на раждане:................................................

собстенник:.........................................................

местожителство:................................................
/посочва се само населено място/

водач:...................................................................

заявка за участие във:.......................................
/описва се ИВК, ИП, CAC, Св.Хуберт/

 

В случай че броя на записаните кучета е под 10 за ИП и под 15 за специалката, мероприятието няма да се проведе!

 


Информация относно съдий, сборен пункт и др. ще бъдат публикувани допълнително!

На 16/17/18 октомври 2015 год. НККБ организира:

SOLMS - есенен развъден изпит
AZP - възрастов развъден изпит

Изпитанията ще се проведат на територията на ЛРС Пазарджик.

Информация за програма, регламент, съдийски състави, такси и др. ще бъде публикувана допълнително!

 

На 27,09,2015 г.(неделя) ще се проведе Квалификация за определяне на представители кандидати за национален отбор на България за международни състезания за оставащия период на 2015г. за всички ОСТРОВНИ И КОНТИНЕНТАЛНИ породи кучета от 7 FCI група.
Съдия: Даниел Димитров
http://www.brfk.org/...daniel-dimitrov
Катя Стефанова
http://www.brfk.org/...katia-stefanova
Квалификацията ще важи за предстоящото Световно първенство по практичен лов за ОСТРОВНИ И КОНТИНЕНТАЛНИ породи кучета от 7 FCI група,което ще се проведе на 23,24,25 октомври 2015г. в Р.Сърбия.
Място на мероприятията ловното поле на с.Добровница до Пазарджик.
Сборен пункт кафето на центъра на с.Добровница
записване на участниците: 07:00ч. до 08:00ч
тръгване към терена 08:15ч
Записването за участие става ПРЕДВАРИТЕЛНО, на e-mail: angliiski_seter_bg@abv.bg.
Краен срок за подаване на заявките: 22.09.2015 г.
За участие: 40 лв. за кучета с ПК номер от БРФК, регистриран най-малко 6 месеца преди датата на квалификацията.
* След обявената дата заявки няма да се приемат. Записване в деня на квалификацията също няма да се приема.


Сборен пункт за мероприятието в гр. Пазарджик на 11.04.2015г. е на бензиностанция "Еко". Намира се на първия светофар влизайки от магистрала "Тракия" в дясно на около 700м. пак от дясната страна!
Час на записване 7.30-8.00 часа!
За всякаква допълнителна информация: 0888979187 - Петър Ветренски
Съдииски състав:
Истилиан Маринков, Валентин Илиев
Такси за участие:
ЦАЦТ - 20 лв.
ИВК - 10 лв.
За външни участници таксите са удвояват.

Сборния пункт за мероприятието на 4 април 2015 год. е в 8.00 часа на стрелбищен комплекс намиращ се в с.Труд обл. Пловдив!


Съдийски състав за мероприятието на 4 и 5.04.2015 год. в гр. Пловдив - състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни и специализирана изложба на породата:

1. Истилиан Маринков - гл. съдия
2. Любомир Стефанов - помощник съдия 

Почетен гост на мероприятието ще бъде г-н Раде Савич от Сърбия.

В А Ж Н О !

УС на НККБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година!

RICARDO
cond. Valentin Iliev

CACT, CACIT

Craiova, Romania
15.03.2015

 

 

 

 

 

 

В А Ж Н О !

Обявеното мероприятие за 21.03.2015 год. в гр. Пазарджик, ще се проведе на 11.04.2015 год, поради лошите климатичните условия!

Промяна в насрочените мероприятия:


4.04.2015 год. в гр. Пловдив - състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и ИВК (TAN) - изпит за вродени качества.
Час и сборен пункт ще бъдат допълнително публикувани!

Извънредно годишно Общо Събрание от 15.00 часа в залата на читалището в с. Труд, област Пловдив

5.04.2015 год. от 9.00 часа на стрелбищен комплекс в с. Труд обл. Пловдив - специализирана изложба на породата.

******************************************************************************************************************************

11.04.2015 год. в гр. Пазарджик
- състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и ИВК (TAN) - изпит за вродени качества.
Час и сборен пункт ще бъдат допълнително публикувани!
За всякаква допълнителна информация: Петър Ветренски (тел. 0888979187)

 

 

 

                       Общо Събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ

  Управителния съвет на НККБ, свиква извънредно годишно Общо Събрание на 4 април 2015 год. от 15.00 часа в залата на читалището в с. Труд, област Пловдив което ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
 

 1. Отчет на Управителния съвет  за дейността на изминалия период.
 2. Отчет на ОРД.
 3. Финансов отчет за периода 2014 -2015 г.
 4. Освобождаване на Управителен съвет и Председател на УС. Избор на нов Управителен съвет и Председател
 5. Прием на нови членове.
 6. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе един час по-късно, 16:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите." 

УС на НККБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година!


 

На 4 април 2015г. в гр. Пловдив, НКК България ще проведе:

1. Състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и ИВК (TAN) - изпит за вродени качества.

Информация за съдийски състав, час и място на мероприятието ще бъде публикувана допълнително!


 

На 21/22 март 2015г. в гр. Пазарджик, НКК България ще проведе:

21.03.2015 год. от 15.00 часа - специализирана изложба на породата. Същата ще се проведе на стрелбищен комплекс намиращ се в близост до хотел "Фазанарията".

22.03.2015 год. - състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и ИВК (TAN) - изпит за вродени качества.

За всякаква допълнителна информация: Петър Ветренски (тел. 0888979187)

Информация за съдийския състав ще бъде публикувана допълнително!

Резултати от проведените изпити и специализирана изложба на НКК България -
22.11.2014 год. гр. Ямбол:


T.A.N. - ИВК /Изпит за вродени качества/

Съдия: Мариана Мурареску - Румъния


 

T.W.C. - ИП /Изпит пригодност/

Съдия: Адриан Дута - Румъния


 

Специализирана клубна изложба

Съдии: Адриан Дута, Мариана Мурареску - Румъния

 

   На снимката:
Победителя на изложбата ЕГЕР от Марта БГ със собственик и водач Димчо Начев и съдиите Мариана Мурареску, Адриан Дута от Румъния.


 

Уведомявамe желаещите за хотел свързан с мероприятието, да се обадят възможно най бързо на посочения телефон за да се запазят стаи с цел да не се стига до разпръсване на хора по различни хотели.
Хотела е на удобно за целта място и цените са от 30 до 40 лв в зависимост от стаята, като тя включва санитарен възел, климатик, телевизор.
Имайки в предвид климатичните условия са подбрани терени до които се стига по твърд път, няма проблем за тия от вас които са с леки автомобили!


Също така напомняме че, месокомбинат "бай Течо" е както винаги с нас и мероприятието ще бъде и празник по ловджийски в полето!

 

В А Ж Н О !

Обявеното мероприятие от НККБ за 15.11.2014 год. в гр. Ямбол, ще се проведе на 22.11.2014 год, поради дублиране на дати с друго киноложко мероприятие!

Сборен пункт:
На 22.11.2014 год. в 7.30 часа на бензиностанция ПЕТРОЛ, намираща се на входа от авто магистрала Тракия (главен път Ямбол - Сливен).
Специализираната изложба на породата ще се проведе след приключване на изпитите ИП и ИВК.

Съдийски състав:
Ади Дутца - Румъния
Мариана Мураресkу - Румъния

За допълнителна информация и настаняване в хотел можете да се обаждате на телефон:
0894415401 - Валентин Илиев

Milen Todorov - UORF del Nenkovski (pointer)
Borislav Dimov - ERO ot Vetrenski (d.kurzhaar)
Dimcho Nachev - NAIK (d.kurzhaar)

Balkan Champions - St.Hubert
FIRST place - TEAM

Balkan Championship 2014
St.Hubert
Kovin/SERBIARICARDO
cond. Valentin Iliev

CACIT, R.CACIT, 2xCACT

Craiova/ROMANIA
1/2.11.2014

 

Във връзка с насроченото мероприятие на 15/16.11.2014 год. в гр. Ямбол за провеждане на:

1. Изпит за вродени качества (дивеч - яребица)
2. Изпит за пригодност (дивеч - волиерен фазан)
3. Специалка на породата

молим желаещите за участие да изпратят заявки за участие най късно до 1.11.2014 год на емейл: pedigree.nkk@gmail.com

Формата за заявка трябва да съдържа следните данни:


име на кучето:....................................................

ПК номер:............................................................

дата на раждане:................................................

собстенник:.........................................................

местожителство:................................................

/посочва се само населено място/

водач:...................................................................

заявка за участие във:.......................................
/описва се ИВК, ИП, CAC/В случай че броя на записаните кучета е под 10 за ИП и под 15 за специалката, мероприятието няма да се проведе!
Такси за участие:

1. ИВК / TAN - изпит за вродени качества.

Такса за участие - 10 лв (на куче) за членове на НККБ и 20 лв за външни участници.

2. ИП / TWC - изпит пригодност.

Такса за участие - 25 лв (на куче) за членове на НККБ и 40 лв за външни участници.

3. Специалка на породата.

Такса за участие - 20 лв на куче и 15 лв за всяко следващо над едно за членове на НККБ и 35 лв за външни участници.
Информация относно съдий, сборен пункт и др. ще бъдат публикувани допълнително!

Резултати от проведените мероприятия от НККБ на 15.03.2014 год в гр. Пловдив.Състезание с ранг CACT, тип пролетни (caccia starne) по правилника на Купа Европа - FCI:

Съдии: Петър Радев, Истилян Маринков


1 Exc. CACT - Soni del Rade Savic - Костадин Карачанов
2 Exc. R.CACT - Ricardo - Валентин Илиев
MB - Blo del Traki - Валентин Илиев
MB - Atila - Станислав Филипов
MB - Darko from Vetrenski - Петър Ветренски
MB - Eger ot Marta BG - Димчо Начев
CQN - Darina from Vetrenski - Кузман Инджов
CQN - Djin Karlo ot Chaushev - Любен Балджиев

Ero from Vetrenski - Борислав Димов
Doctor du Little vom Balkanite - Татяна Ангелова

***************************************************************

TAN - ИВК /Изпит за вродени качества/

Съдия: Истилян Маринков

издържали:

1. Ari of Vido - Динко Караджов
2. Ada ot Dolinata na Maritza - Пламен Чалъков
3. Egon ot Marta BG - Юри Димитров
4. Jana from Vetrenski - Стилян Паскалев

неиздържали:

1. Djena vom Balkanite - Пламен Петков

 

Резултати от проведената специализирана изложба на НККБ - 9.03.2014 год


Клас млади – мъжки

1 Exc – Арес – Ромео Василев
2 Exc – Флаш дел Цакич – Станислав Филипов
3 Exc – Ерес фром Ветренски – Зорница Николова
4 Exc – Еро фром Ветренски – Петър Ветренски

Клас открит – мъжки

1 Exc. CAC - Егер от Марта БГ – Димчо Начев
2 Exc. RCAC - Егон от Марта БГ – Юри Димитров  
3 Exc - Бло от Георги Зозиков – Ивайло Георгиев
4 Exc - Брито от Георги Зозиков – Милен Миленов
5 VG - Куик дел Черни Лом – Кристан Зарков

Клас открит – женски

1 Exc. CAC - Дебора фром Ветренски – Милен Стоянов  
2 Exc. RCAC - Дарина фром Ветренски – Кузман Инджов
3 Exc. Глори от Георги Зозиков – Динко Караджов
4 Exc. Бора от Георги Зозиков – Милен Миленов
5 Exc. Ари Оф Видо – Динко Караджов
6 VG  Ада от Долината на Марица – Пламен Чалъков


Клас работен – мъжки

1 Exc. CAC - Дарко фром Ветренски – Петър Ветренски
2 Exc. Георги фром Ветренски – Зорница Николова

 

Най добро младо куче – Арес - Ромео Василев

Най добро женско куче – Дебора фром Ветренски

Най добро мъжко куче – Дарко фром Ветренски

Победител на изложбата – Дебора фром Ветренски

 

Извън класиране за екстeриорна оценка - Exc. Цезар - .............................

 

Резултати от проведените мероприятия на 08.03.2014 год в гр. Пазарджик.

 

Състезание с ранг CACT, тип пролетни (caccia starne) по правилника на Купа Европа - FCI:

Съдии: Раде Савич, Петър Радев
 

1 Exc. - Ricardo - Валентин Илиев
2 Exc. - Soni del Rade Savic - Костадин Карачанов
3 MB - Darko from Vetrenski - Петър Ветренски
MB - Georgi from Vetrenski - Зорница Николова / водач: Ветренски
CQN - Blo del Traki - Валентин Илиев
CQN - Ero from Vetrenski - Борислав Димов

*************************************************************************************************

TAN - ИВК /Изпит за вродени качества/

Съдия: Александър Стойчев

издържали:

1. Eric from Vetrenski - Петър Ветренски
2. Emir from Vetrenski - Петър Ветренски
3. Eko from Vetrenski - Петър Ветренски
4. Era from Vetrenski - Петър Ветренски
5. Jak from Vetrenski - Петър Ветренски
6. Eres from Vetrenski - Петър Ветренски
7. Glory ot Zozikov - Динко Караджов
8. Quick del Cherni Lom - Кристиан Зарков
9. Djaro - Валери Великов
10. Ares - Ромео Тричков
11. Flash del Cakic - Станислав Филипов
12. Archi - Илиян Хлебарски
 

неиздържали:

1. Ari ot Vido - Динко Караджов

На 8 и 9 март 2014г. /събота/ в гр. Пазарджик, НКК България ще проведе:

8.03.2014 - състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и ИВК (TAN) - изпит за вродени качества.
9.03.2014 - специализирана изложба за породата.

Съдийски състав: Раде Савич, Петър Радев, Александър Стойчев

Организатор: Петър Ветренски (тел. 0888979187)

Информация за час и място на мероприятията ще бъде публикувана допълнително от организатора!

****************************************************************************************

На 15 март 2014г. в гр.Пловдив, НКК България ще проведе:

1. Състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и ИВК (TAN) - изпит за вродени качества.

Информация за съдийски състав, час и място на мероприятието ще бъде публикувана допълнително от организатора!


2. Общо събрание на НККБ.

Същото ще се проведе в залата на читалището в с. Труд, област Пловдив от 16.30 часа при следния дневен ред:

1. Отчет на УС и ОРД за изминалата 2013 година;
2. Финансов отчет за изминалата 2013 година;
3. Приемане на план за клубни мероприятия на НКК - 2013 година;
4. Приемане на нови членове на НКК България.
5. Разни.


Забележки:
1. Всеки един от членовете на НКК България има право да внесе искане за промяна в дневния ред за провеждане на Общото събрание до Ус на НКК;
 

Български женски ловен клуб „Бендида“  отправя покана към  НККБ да се присъедини към лова на Фазан на 08.02.2014 и последващия купон след това.

 

Български женски ловен клуб „Бендида“ организира лов на волиерен фазан за своите членове и тъй като по-голямата част от жените ловци нямат обучени кучета птичари, БЛЖК БЕНДИДА отправя любезна покана към членовете на НККБ, които имат желание да бъдат водачи на кучетата си и да помогнат на нашите членки  да се присъединят към нас

Лова ще се проведе на 08. 02 в ловните полета на гр. Пазарджик, а купона след това на който нашите гости от НККБ са добре дошли от 19:00 в Комплекс Фазанария.

 

 За повече информация, моля обръщайте се към Петър Вертенски 
 тел: 0888979187 

 

Зорница Николова

Председател
БЛЖК БЕНДИДА

Резултати от проведените изпити и специализирана изложба на НКК България -
20.04.2013 год. гр. Ямбол:


TAN - ИВК /Изпит за вродени качества/

Съдия: Костадин Карачанов

 

име на кучето

водач

собственик

резултат

1

Angela ot Veliki Preslav

Венцислав Ангелов

Венцислав Ангелов

издържал

2

Brok ot Bai Kosta

Атанас Киряков

Атанас Киряков

издържал

3

Arosa vom Tenchadoghaus

Йордан Стефанов

Йордан Стефанов

издържал

4

Queenie del Cherni Lom

Петър Бонев

Петър Бонев

извържал

5

Dara vom Balkanite

Данислав Николов

Георги Кацаров

издържал

 

 

TWC - ИП /Изпит пригодност/

Съдия: Петър Радев

 

име на кучето

водач

собственик

резултат

1

Bil del Rade Savič

Георги Захариев

Георги Захариев

издържал

2

Bingo del Traki

Красимир Георгиев

Валентин Илиев

издържал

3

Arso of Aris Cane Corso

Стоян Стоянов

Стоян Стоянов

издържал

4

Porsha del Cherni Lom

Румен Русев

Румен Русев

издържал

5

Georgi from Vetrenski

Петър Ветренски

Зорница Николова

издържал

6

Darko from Vetrenski

Петър Ветренски

Петър Ветренски

издържал

7

Glori from Vetrenski

Пламен Маринов

Цветан Цветанов

издържал

8

Doctor Do Little vom Balkanite

Татяна Ангелова

Татяна Ангелова

издържал

9

Daisy vom Balkanite

Николай Караколев

Николай Караколев

издържал

10

Amor del Traki

Георги Георгиев

Георги Георгиев

неиздържал

 

 

Специализирана клубна изложба

Съдия: Костадин Карачанов

 

Мъжки

име на кучето

собственик

клас

резултат

1

Еres vrom Vetrenski

Зорница Николова

baby

Very Promising

2

Bingo del Traki

Валентин Илиев

junior

Exc., JBC, JBOB

3

Darko from Vetrenski

Петър Ветренски

intermedia

Exc., CAC, BOS, BOB

4

Georgi from Vetrenski

Зорница Николова

open

Exc.1, CAC

5

Bil del Rade Savič

Георги Захариев

open

Exc.2

6

Arso of Aris Cane Corso

Стоян Стоянов

open

Exc.3

 

Женски

име на кучето

собственик

клас

резултат

1

Angela ot Veliki Preslav

Венцислав Ангелов

puppy

Very Promising

2

Bea del Traki

Валентин Илиев

junior

Exc.1, BJC

3

Arosa vom Tenchadoghaus

Йордан Стефанов

junior

Exc.2

4

Debora from Vetrenski

Милен Стоянов

intermedia

Exc.1, CAC, BOS

5

Porsha del Cherni Lom

Румен Русев

intermedia

Exc.2

6

Queenie del Cherni Lom

Петър Бонев

intermedia

Exc.3

7

Daisy vom Balkanite

Николай Караколев

open

Exc.1, CAC

8

Bina ot Zozikov

Валентин Ненов

open

Exc.2

9

Glori from Vetrenski

Цветан Цветанов

open

Exc.3

 

На 23.11.2013г. /събота/ в гр. Ямбол ще се проведе:

1. ИП / TWC - изпит пригодност.

Есенен работен изпит с отстрел за кучета не положили ИВК с възраст над 30 месеца, като на същия могат да се явяват и кучета положили ИВК без ограничение във възраста.
Изпита се състои от претърсване на ловен терен от кучето, стойка (маркиране), отстрел на вдигнатата птица и апорт.
Преминалите успешно първа фаза на изпита, отиват на втора която е на вода.
Изпита се състои от отстрел и апорт на дива патица от дълбока вода.

Стрелеца е служебен и не е нужно да се носи оръжие от водачите!

Такса за участие - 15 лв (на куче) за членове на НККБ и 30 лв за външни участници.

2. ИВК / TAN - изпит за вродени качества.

Такса за участие - 10 лв (на куче) за членове на НККБ и 20 лв за външни участници.

3. Специалка на породата.

Такса за участие - 15 лв на куче и 10 лв за всяко следващо над едно за членове на НККБ и 30 лв за външни участници.

Специалката ще се проведе на конно спортна база СИМЕКС - с. Кабиле, намираща се на 5 км от Ямбол, непосредствено след приключване на ИП и ИВК.


Съдийски състав:

1. Петър Радев
2. Коста Карачанов


Мероприятието се организира с любезното съдействие на СЛРД "Диана" гр. Ямбол с председател Христо Желязков.

Награден фонд от НКК България - купи и дипломи.

Допълнителни награди осигурени от:

Храни за кучета - HAPPY DOG

http://www.richter-pharma.bg/


М енд Б - ветеринарен склад

http://www.m-end-b.com/


Сборен пункт:

На 23.11.2013 год в 7.00 часа на входа на гр.Ямбол (паркинга на колонката на полицията).

За записване: pedigree.nkk@gmail.com или на място!

За допълнителна информация: 0894415401 - Валентин Илиев

п.с. Моля, интересуващите се за хотел да ми се обаждат за да им предложа възможните варианти!

На 23.11.2013г. /събота/ в гр. Ямбол ще се проведе:

1. ИП / TWC - изпит пригодност.

2. ИВК / TAN - изпит за вродени качества.

3. Специалка на породата.


Пълна информация свързана със мероприятието ще бъде допълнително публикувана!

За контакти: Валентин Илиев, тел. 0894415401, 0894396939

AQVA OF VIDO
cond. Petar Radev

CACIT, CACT

Tirol/ROMANIA
19.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалка - германски курцхаар / 20.04.2013
Плевен - 20.04.2013

съдия: Истилиан Маринков


Резултати:

КЛАС МЛАДИ

мъжки :

1. Namir del Cherni Lom - J.CAC
собственик - Васил Симеонов
2. Herak ot Vitska Elia - EXC
собственик - Петър Рачев
3. Atos del Guard Vang - EXC
собственик - Ромео Тричков
4. Aik Tiga - EXC
собственик - Тодор Върбанов
5. Ricardo - EXC
собственик - Валентин Илиев
6. Medjik ot Bai Kosta - EXC
собственик - Георги Диков

женски:

1. Hala ot Vitska Elia - J.CAC
собственик - Петър Рачев
2. Greta vom Kurz Royal Hunt - EXC
собственик - Красимир Тодоров
3. Raia - EXC
собственик - Милен Борисов

Hala ot Vitska Elia - J.BOB
собственик - Петър Рачев

КЛАС ИНТЕРМЕДИЯ:

мъжки :
----------

женски:

1. Astra vom Kurz Royal Hunt - CAC
собственик - Алаксандър Митов
2. Bora vom Kurz Royal Hunt - R.CAC
собственик - Явор Боцин
3. Latina del Cherni lom - EXC
собственик - Анатоли Атанасов

КЛАС ОТКРИТ:

мъжки :

1. Bil del Rade Savic - CAC
собственик - Георги Захариев
2. A-Bagatur ot Zahariev - R.CAC
собственик - Петър Димов

женски:

1. Aira vom Kurz Royal Hunt - CAC
собственик - Георги Андреев

КЛАС ШАМПИОНИ :

1. Daglas od Macica - CAC
собственик - Даниел Димитров

Най добро мъжко куче на изложбата :

Daglas od Macica - CAC
собственик - Даниел Димитров

Най добро женско куче на изложбата :

Hala ot Vitska Elia - J.CAC
собственик - Петър Рачев

Победител на изложбата:

Daglas od Macica - BOB
собственик - Даниел Димитров

Резултати от проведеното състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и ИВК (TAN) на НКК България на 20.04.2013 год. гр. Плевен:

CACT:

съдия: Истилиан Маринков


без оценки:

Bil del Rade Savic
собств. Георги Захариев

Latina del Cherni Lom
собств. Анатоли Атанасов

A-Bagatur ot Zahariev
собств. Петър Димов

Ricardo
собств. Валентин Илиев

ИВК (TAN)

съдия: Даниел Димитров


издържали (PASSED):

1. Bora vom Kurz Royal Hunt
собств. Явор Боцев

2. Vanila vom Kurz Royal Hunt
собств. Красимир Тодоров

3. Verona vom Kurz Royal Hunt
собств. Александър Георгиев

4. Aik Tiga
собств. Тодор Върбанов

5. Grand vom Kurz Royal Hunt
собств. Красимир Тодоров

6. Aira vom Kurz Royal Hunt
собств. Георги Андреев

7. Medjik ot Bai Kosta
собств. Георги Диков

8. Amor vom Kurz Royal Hunt
собств. Александър Георгиев

9. Greta vom Kurz Royal Hunt
собств. Красимир Тодоров

10. Astra vom Kurz Royal Hunt
собств. Александър Митов

11. Namir del Cherni Lom
собств. Васил Симеонов

неиздържали (NOT PASSED):

1. Raia
собств. Милен Борисов

Резултати от проведеното състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) на НКК България предвид бързо напредналата вегетация и липса на време за повече състезания на 14.04.2013 год. гр. Пазарджик:

Съдийски състав:
Александър Стойчев, Костадин Карачанов

1. AQVA OF VIDO - 1' Ecc. CACT
собственик: Георги Видолов
водач: Петър Радев

2. BORA VOM BALKANITE - B (Good)
собственик: Георги Кацаров
водач: Николай Неделчев

без оценки:

1. DOCTOR DU LITTLE VOM BALKANITE
собственик: Татяна Ангелова
водач: Николай Неделчев

2. NAIK
собственик: Димчо Начев
водач: Димчо Начев

3. RICARDO
собственик: Валентин Илиев
водач: Валентин илиев

4. RON
собственик: Петър Ветренски
водач: Петър Ветренски

5. GEORGI FROM VETRENSKI
собственик: Зорница Николова
водач: Петър Ветренски

На 20.04.2013г. /събота/ в гр. Плевен ще се проведе ИВК (изпит за вродени качества), състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и специалка на породата.

Сборен пункт на бензиностанция ЕКО, която се намира от дясно на главния път на влизане в Плевен от Ловеч.

Местонахождение на бензиностанция ЕКО:

http://img826.imageshack.us/img826/1126/80873372.jpg

Час на записване 7.30-8.00часа.
Съдии - Истилиан Маринков и Костадин Карачанов

За въпроси сe обръщайте към организатора - Даниел Димитров, тел.0896642666

ИВК (TAN) 6.04.2013 - Пазарджик

Издържали (PASSED):

1. BEA del Traki
собственик: дел Траки
водач: Валентин Илиев

2. LAPO od Simitarska Furtuna
собственик: Васил Вангелов
водач: Васил Вангелов

3. DIKO Dj. from Vetrenski
собственик: Кольо Колев
водач: Кольо Колев

4. ELINA vom Balkanite
собственик: Алдин Бамчев
водач: Николай Неделчев

Снимки от събитието може да видите тук.

На 06.04.2013г. /събота/ на терените в гр. Пазарджик ще се проведе Състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и изпит за вродени качества ИВК.

Участието на ИВК се заплаща 10лв. от членове на клуба и 20лв. за останалите.
Такса за участие на състезанието 20 лв. за членове и 40 лв. за останалите.

Сборен пункт на бензиностанция ЕКО, която се намира на първия светофар идвайки от магистрала "Тракия" в дясно на 700м. от дясната страна на пътя.

Час на записване 7.30-8.00часа.

Съдии - Истилиян Маринков и Александър Стойчев.

За въпроси сe обръщайте към организатора - Петър Ветренски тел.0888979187

Европейска пролетна купа за континентални птичари 2013

Батерия 1
Батерия 2
Батерия 3
Батерия 4

Европейска пролетна купа за континентални птичари 2013 - Резултати

Резултати индивидуално
Резултати отборно

Световна купа за германски курцхаари 2013 - Първи ден

Батерия А
Батерия А - Резултати
Батерия Б
Батерия Б - Резултати
Батерия В
Батерия В - Резултати
Батерия Г
Батерия Г - Резултати

Световна купа за германски курцхаари 2013 - Втори ден

Батерия А2
Батерия Б2
Батерия В2
Батерия Г2

Световна купа за германски курцхаари 2013 - Резултати

Резултати индивидуално
Резултати отборно

Резултати от проведените мероприятия на НКК България на 16.03.2013 год. гр. Пловдив:

Състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и квалификация за определяне на отбора на България за Световна Купа - германски курцхаар 2013, Ниш/Сърбия (26/27 март 2013).

Съдийски състав: Александър Стойчев, Истилиан Маринков

1. AQVA OF VIDO - 1' Ecc. CACT
собственик: Георги Видолов
водач: Петър Радев

2. RON - 2' Ecc. R.CACT
собственик: Петър Ветренски
водач: Петър Ветренски

3. DOCTOR DU LITTLE VOM BALKANITE - 3' Good
собственик: Татяна Ангелова
водач: Николай Неделчев

4. RICARDO - CQN
собственик: Валентин Илиев
водач: Валентин илиев

без оценки:

5. GEORGI FROM VETRENSKI
собственик: Зорница...........
водач: Зорница...........

6. DJINN DU PIED DU MONT
собственик: Виктор Антонов
водач: Виктор Антонов

7. BILL DEL RADE SAVIC
собственик: Георги Захариев
водач: Георги Захариев

8. BORA VOM BALKANITE
собственик: Георги Кацаров
водач: Николай Неделчев

9. DILAN
собственик: Виктор Антонов
водач: Виктор Антонов

10. GARY VOM BALKANITE
собственик: Турхам Ибрям
водач: Турхам Ибрям

11. DANETTE DU PIED DU MONT
собственик: Петар Рачев
водач: Петър Рачев

ИВК (изпит за вродени качества)

Съдия: Георги Балджиев

издържали:

1. Darko from Vetrenski - Петър Ветренски
2. Blo del Traki - Валентин Илиев
3. Ski del Rade Savic - Костадин Карачанов
4. Ricardo - Валентин Илиев
5. Kaliope del Cherni Lom - Асен Галев
6. Mery ot Bay Kosta - Иван Василев
7. Blo ot Zozikov - Иво Георгиев
8. Inga....... - Костадин Николов
9. Debora from Vetrenski - Милен Стоянов
10. Elektra ot Marta BG - Иво Димитров
11. Darina from Vetrenski - Кузман Инджов
12. Atos - Ромео Тричков
13. Anita de Laverans - Тони Тонев
14. Doli from Vetrenski - Данчо Йорданис
15. Gerda from Vetrenski - Христо Петков

Отбор на България за Световна Купа - германски курцхаар 2013, Ниш/Сърбия - 26/27 март 2013 год.

1. AQVA OF VIDO
собственик: Георги Видолов
водач: Петър Радев

2. RON
собственик: Петър Ветренски
водач: Петър Ветренски

3. DANETTE DU PIED DU MONT
собственик: Петър Рачев
водач: Петър Рачев

4. DJINN DU PIED DU MONT
собственик: Виктор Антонов
водач: Виктор Антонов

резерва:

DOCTOR DU LITTLE VOM BALKANITE
собственик: Татяна .............
водач: Николай Неделчев

Отбор на България за Европейска пролетна купа за континентални птичари - 2013, Ниш/Сърбия - 24 март 2013 год.

1. AQVA OF VIDO
собственик: Георги Видолов
водач: Петър Радев

2. RON
собственик: Петър Ветренски
водач: Петър Ветренски

3. DOCTOR DU LITTLE VOM BALKANITE
собственик: Татяна .............
водач: Николай Неделчев

4. DJINN DU PIED DU MONT
собственик: Виктор Антонов
водач: Виктор Антонов

резерва:

DANETTE DU PIED DU MONT
собственик: Петър Рачев
водач: Петър Рачев

Сборен пункт за състезанието/квалификация и ИВК на НКК:

Ловно-стрелкови комплекс на ЛРД ''Сокол'' с. Труд, област Пловдив на 16.03.2013 г. (събота) от 7.30 до 8.00 часа.

Водач до терените за ИВК - Георги Бладжиев

Водач до терените за състезание/квалификация - Костадин Карачанов

Записване и заплащане на таксите ще се правят на място и не по-късно от посочения час!

На 16 март 2013 год. в залата на читалището в с. Труд, област Пловдив от 16.30 часа ще се проведе отчетно-изборно Общо събрание на НКК България при следния дневен ред:

1. Отчет на УС и ОРД за изминалата 2012 година;
2. Финансов отчет за изминалата 2012 година;
3. Освобождаване на УС и Председателя на УС. Избор на нов УС и Председател на УС на НКК;
4. Приемане на план за клубни мероприятия на НКК - 2013 година;
5. Приемане на нови членове на НКК България.
6. Разни.

Забележки:

1. Всеки един от членовете на НКК България има право да внесе искане за промяна в дневния ред за провеждане на Общото събрание до Ус на НКК;
2. Членовете на НКК България трябва да изчистят финансовите си задължения от членски внос, родословия и други към клуба, най късно до 12 март 2013 година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 39. /1/ Прекратяване на членство в Сдружението става:

...........................поради неплащане на две или повече вноски,


С уважение: УС на НКК България


На 16 и 17 март 2013 год. в град Пловдив НКК България ще проведе две състезания с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) които ще бъдат и квалификация за определяне на отбора на България за Световна Купа - германски курцхаар 2013, Ниш/Сърбия (26/27 март 2013).

На 16 и 17 март 2013 год. в град Пловдив НКК България ще проведе и ИВК (изпит за вродени качества).

Съдийски състав: Александър Стойчев, Истилиан Маринков

Информация за час и място на мероприятията ще бъде публикувана допълнително!

На 25.05.2012г. Национален Клуб Курцхаар - България организира специализирана изложба за породата. Изложбата ще се проведе на стрелбището на с.Труд от 9.00ч. Такса за участие 15лв. за членове на НКК и 20лв. за нечленове. Записванията ще започнат в 8.00ч. на място.

Съдия ще бъде един човек с много опит и принос в популяризирането на породата, който има своя линия и който винаги е помагал на Национален Клуб Курцхаар - България. Това е Раде Савич от Сърбия.